English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat Ekolojik Şartlarında Ekim Sıklığı Ye Gübrelemenin Çemen (Trigonella Foenum Graecum L.) Bitkisinin Verimi Ve Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri
(Effects Of Sowing Denısty And Fertilizing On Seed Yield And Some Traits Of Fenugreek (Trigonella Foenum Graecum L.) In Tokat Ecological Conitions )

Author : Güngör YILMAZ  Cevdet Akdağ  
Type :
Printing Year : 1994
Number : 1994-1
Page : 112-124


Summary
Ba araştırma 1990 yılında Tokat ekolojik şartlarında yapılmıştır. Çemen (Trigonella fo-enum graecum L.) bitkisinin tohumlan insan beslenmesinde baharat olarak bazı yiyeceklere tad ve çeşni vermek amacıyla kullanılır. Bu araştırmada 20, 30 ve 40 cm sıra aralıklarında 0,3,6 kg/da P205 ve 0, 2, 4 kg/da N'un etkileri araştınlmıştır. Bitki boyu, bitkideki bakla sayısı, baklada tohum sayısı, 1000 tohum ağırlığı ve tohum verimiyle ilgili özellikler incelenmiştir. En yüksek tohum verimi (90.3 kg/da) 20 cm sıra aralığında dekara 2 kg N ve 6 kg P2Ô5 uygulamasından elde edil¬miştir.

Turkish Keywords


Abstract
This Study was carried out in Tokat ecological conditions in 1990. Fenugreek seeds are used as food and spices. In these study effects of row spacing (20, 30 and 40 cm) phosphorus (0, 3 and 6 kg/da) and nitrogen 50, 2, 4 kg/da) fertilizer rates on plant height, number of pods per plant, num¬ber of seeds per pod, 1000 seed weight and seed yield were studied. Seed yields were the highest at 20 cm row spacing (90.3 kg/da), 2 kg N and 6 kg P205 applications.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri