English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bakteri (Rhizobium Ciceri) Bulaştırma, Azot Dokları Ve Ekim Sıklığının Nohut (Cicer Arietinum L.)'Un Bazı Bitkisel Ve Kalite Özelliklerine Etkileri
(The Effects Of Inoculation (Rhizobium Ciceri), Nıtrogen Applıca¬tıon And Plant Densıty On The Some Plant And Quality Charac- Ters Of Chıckpea (Cicer Arietinum L.) )

Author : Cevdet AKDAĞ  Sezen ŞEHİRALİ  
Type :
Printing Year : 1994
Number : 1994-1
Page : 87-100


Summary
Araştırma 1987 ve 1988 yıllarında Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümünde yapılmıştır. Çalışmada; bakteri aşılama, dört azot dozu (0.0, 2.5, 5.0, ve 7.5 kg N/da) ve üç sıra arası açıklığının (20,30 ve 40 cm) yerel İspanyol nohut çeşi¬dinde bazı bitkisel ve kalite özelliklerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bölünen- bölünmüş parseller deneme deseninde dört tekerrürlü yürütülen deneme sonuçları aşağıda özetlenmiştir. Bakteri aşılaması protein verimini her iki yılda, bitkide yaprak sayısını 1988 yılında önemli düzeyde olumlu etkilemiştir. Sıra arası açıklıklar bitki boyunu, bitkide yaprak sayısını ve dekara protein verimini’her iki yılda, bitkide anadal sayısını ve tanede protein oranım 1987 yılında önemli ve olumlu etkilemiştir. Azot dozları protein verimini her iki yılda, bitkide anadal sayısını 1987 yılında önemli ve olumlu etkilemiştir. Farklı uygulamaların bin tane ağırlığına önemli etkisi olmamıştır.

Turkish Keywords


Abstract
The research was conducted at the University of Cumhuriyet, Agricultural Faculty of Tokat, in Department of Agronomy during 1987 and 1988. The aim of this research was to determine the effects of inoculation (Rhizobium ciceri), plant density and doses of nitrogen on the some plant and quality characters of chickpea (Cicer arietinum L.). With this aim, the seeds of regional chickpea cultivar were used as material. The seeds were treated Rhi¬zobium inoculant and then sown in three plant densities between rows (20, 30 and 40 cm) and four nitrogen doses (0.0,2.5,5.0 and 7.5 kg N/da) were given. The results of this research which were made as four replicates and split-split plots trial design are given below. Inoculation with Rhizobium ciceri have caused significantly and positively dif-ferences on the characters of protein yield per decare in both years; number of leaves per plant only in 1988. The spaces between rows have caused significantly differences which were positive di¬rection on the characters of plant height, number of leaves per plant and protein yield per decare in two years; number of primary branches per plant and protein percent of seed only in 1987. Protein yield per decare in both years; number of primary bamches per plant in 1987 were significantly and positively affected by nitrogen doses. Different treatments have not caused any differences on the character of 1000 seed- weight.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri