English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çiftlik Gübresi Dağıtma Maklnası İle Çalışmada İş Başarısının Belirlenmesi Üzerinde Bîr Araştırma
(An Investigation In Order To Determined Working Capacity By Using The Farmyard Manure Spreading )

Author : Ali KASAP  Güler ERDEM  
Type :
Printing Year : 1994
Number : 1994-1
Page : 71-78


Summary
Bitkisel üretim peryodunda, ürünle topraktan alman veya bitkinin istediği besin madde¬lerinin toprağa geri verilmesi, verim artışı açısından kaçınılmaz olmaktadır. Bunun bir yolu da kimyasal gübre veya çiftlik gübresi uygulamalarıdır. Kırsal kesimde birçok işletmede, bitkisel üretimin yanısıra hayvancılık ta yapılmaktadır. Dolayısıyla bol miktarda çiftlik gübresi elde edilmekte ve kullanılmaktadır. Ancak çiftlik gübresinin ahırdan alınıp tarlaya taşınması ve dağıtılması oldukça zor işlemlerdendir. İnsan sağlığı açısından da bu işlemin makina ile yapılması uygun olmaktadır. Bu çalışmada, bir çiftlik gübresi dağıtma makinası ile gübreleme işleminde, zaman gereksinmesinin ve kullanılan makinanın iş başarısının saptanması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma sırasında ayrıntılı bir zaman etüdü yapılmış ve bir saatte ne kadarlık bir alanın gübrelenebildiği ve gübreleme normunun ne kadar oldu¬ğu belirlenmiştir. Sonuçta, bir ha alan için 1.55 h gerektiği ve bir saatte 0.65 ha alanın güb- relendiği bulunmuştur.

Turkish Keywords


Abstract
To back given to soil of the aliment matters that is absorbed from soil by product or ne¬ed of the plant has been unavoidable for increasing of yield in the field crops production pe¬riod. The one method of this is artificial fertilizer applications or farmyard manure applica¬tions. The stock-breeding is done in the a lot of managements in rural section. On account of, very amount farmyards are obtained and used. But, carrying and spreading to field by taking from the stable are rather difficult procedures. The doing of this procedures by mac¬hine has been suitable an according to human healty. In this study on the manuring proce¬dures by the farmyard manure spreading are aimed to determine required time and working capacity of used machine. By the this purpose a detailly time analysis was done during the working and how much area are spreading manure in one hour and how much are manuring norm was determined. In the result, it is obtained to require 1.55 h for one hectare area and to manure of area of 0.65 ha in 1 hour.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri