English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye Tarımında Bölgesel Planlama Olgusu
(The Fact Of Regional Planning In Turkey's Agriculture )

Author : Metin AKAY  Kemal ESENGÜN  
Type :
Printing Year : 1994
Number : 1994-1
Page : 55-62


Summary
Bu çalışmada, tarımda bölgesel planlamanın genel ilkeleri, amaçlan ve araçlan metodo¬lojik olarak açıklanmıştır. Bölgesel planlann uygulanması, konuyla ilgili sorunlann belir¬lenmesi ve bu sorunlara çözüm önerileri bulunulmasına çalışılmıştır. Birçok Batı Avrupa ülkesinde, ulusal planlannm bir parçası olan tarımsal bölge planla¬ması konusuna, son yıllarda büyük önem verilmektedir. Bu ülkeler, bölgesel planlan ile makro planlanın düzenleyerek, ulusal gelirlerini en yükseğe çıkarmaya çalışmaktadırlar. Türkiye'de de, ulusal planlann hedeflerine ulaşabilmek için, tanmda bölgesel planlama çalışmalanna zaman kaybetmeden başlanmalıdır. Bölgesel planlar, makro planlann uygu-lanmasını kolaylaştırabilir. Aynca, bölgesel planlar nüfusun dengeli dağılımım ve kaynak¬ların doğru kullanımını sağlayabilir.

Turkish Keywords


Abstract
In this study, the methodology of general principles, the aims and the means of regional planning of agriculture are explained. The application of the regional plans, the determinati¬on of the problems related to the subject and the suggestion of the problems have been tri¬ed to find out. The agricultural regional planning, a part of the national macro planing has had a great importance in many West European Countries in recent years. Th-'se countries have been trying to maximize their national income by arranging the regional plans and macro plans harmoniously through these years. Also in Turkey, the agricultural regional planing, studies have to begin immediately to reach the objects of the national plan. The regional plans could facilitate the application of macro plans. Besides, the regional plans could balance the dispersion of the population and provide the efficient use of the sources.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri