English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yabancı Ot Mücadelesi Yapılan Ve Yapılmayan Koşullarda Azotlu Gübre Uygulamasının Buğday Bitkisinin Verim Ve Bitki Besin Düzenine Etkisi
(The Effect Of Different N Fertilizer Applıcatıon With And Without Weed Control On Yield And Nutrient St A Tvs In Wheatplant )

Author : A.Raşit BROHI  Zeki ÖZER M.Rüştü KARAMAN  
Type :
Printing Year : 1995
Number : 1995-1
Page : 245-255


Summary
Araştırmanın amacı, yabancı ot mücadelesi yapılan ve yapılmayan koşullarda farklı dozlarda azotlu gübre uygulama sınm buğday bitkisinin verimi ve N,P,K kapsamı üzerine olan müşterek etkisinin araştırılmasıdır. Ziraat Fakültesi-Fidanlık arazisinde, T.Z.F-3 buğday bitkisi ekilerek 0, 5, 10,20 kg N/da dozlarında azotlu gübre üre şeklinde ve normal bitki gelişimi için her parsele 5 kg P205/da fosforlu gübre TSP şeklinde ekimle birlikte uygulanmıştır. Yabancı otlarm çimlenmesini takiben 15, 30, 45'inci günlerde ve devamlı olarak elle yolunmak suretiyle yabancı otlar alınmıştır. Bitkiler hasat edildikten sonra sap ve dane ağırlıkları saptanarak gerekli analizler yapılmıştır. Deneme sonuçlarına göre; 10 kg/da'a kadar artan azot dozu ile birlikte verim sürekli artış göstermiş ve kontrolde ortalama 677 kg/da olan sap + dane verimi 1175 kg/da'a çıkmış, azot dozunun daha fazla artırılmasıyla birlikte verimde gerileme sözkonusu olmuştur. Yabancı ot mücadelesi açısından devamlı ve çimlenmeden 15 gün sonra yapılan mücadele verim açısından en etkili olarak görülmüş, diğer mücadele süreleri etki bakımından kontrol ile aynı grupta yer almıştır. Artan azot dozu sap ve dane N kapsamım artırmış, P ve K kapsamına önemli bir etkide bulunmamıştır. Devamlı yabancı ot mücadelesi ve çimlenmeden 15 gün sonra yapılan yabancı ot mücadelesi saptaki N ve P kapsamı ile danedeki P kapsamım artırmıştır.

Turkish Keywords


Abstract
The main object of this work is to study the effect of different N rates on the yield and nutrient status of wheat under weed control or without weed control. The experiment was laid out on Agriculture Faculty-Fields by sowing T.Z.F-3 wheat variety. N fertilizer at tne rate of 0, 5, 10, 20 kg N/da as urea was applied at the time of sowing. The weed control was carried out by hand during 15 th., 30 th. and 45 th. day after germination. Wheat plants were harvested the straw and grain yield recorded and N, P, K determinations were caried out. According to the results of the experiment, the highest straw + grain yield of 1175 kg/da was obtained at 10 kg N/da rate as compared to straw + grain yield of 677 kg/da at control. The yield was decreased at highest N rates. The continuous weed control and the weed control after 15 days following germination have the highest effect for the grain + straw whereas, weed control done on 30 th. and 45 th. day after germination have the same effect as that of control. The increasing rates of N increased the content of N in straw and grain, whereas N- fertilization has no significant effect in P and K content of wheat straw and grain. The continuous weed control treatment increased the content of N and P in straw followed by weed control done on 15 th. day after germination whereas the continuous weed control treatment gave significant results only for P-content in grain.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri