English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kendine Fertil Ve Kendine Steril Monogerm Şeker Pancarı Populasyonları İçerisinden O-Tipi Bitki Seçimi
(Determination Of The O-Typeplants Fromself-Fertile And Self-Sterıle Monogerm Sugarbeet Popula Tıons )

Author : Hüseyin KOÇ  Ali KASAP Cevdet AKDAĞ Sabri GÖKMEN Zekeriya AKMAN  
Type :
Printing Year : 1995
Number : 1995-1
Page : 172-181


Summary
Bu araştırma, 1989-91 yılları arasmda Tokat'ta yürütülmüştür. 6 diploid genetik monogerm şeker pancarı hattına ait toplam 293 tozlayıcı bitki ile döl testi melez çifti yapılmıştır. Çift bitki melezlerine ait tozlayıcılardan bir adedi ölmüş, 45 adedi trotzerlik göstermiş, 38 adedi devemalize olmuştur. Melez çiftinin erkısırlarından 3'ü ölmüş, 31'i trotzerlik göstermiş ve 52'side devemalize olmuştur. Döl testi melezi çiftinin, toplam 204 adet erkısır ebeveyninden Fı , 110 adet tozlayıcısından da kendilenmiş tohum hasat edilmiştir. Ebeveynlere ait tohum (Fı ve kendilenmiş) miktarlarının düşük olduğu ve özellikle kendilenmiş tohumun şiddetli kendileme deprasyonu gösterdiği tesbit edilmiştir. Tozlayıcılara ait eksplantlar, yüzeysel sterilizasyondan soma 1 mg/l BA, 5 mg/1 IBA, 20 g/l şeker, 2 mg/1 cloramphenicol, 8 g/l agar ilaveli ve pH=5.8'e ayarlı temel MS besi ortamına dikilmiştir. Toplam 307 adet sürgün elde edilmiştir. Erkısır ebeveynlere ait toplam 2041 adet Fı bitkisi, erkısırlık bakımından kontrol edilmiş ve teste tabi tutulan tozlayıcılar arasmda O-Tipi bitkinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Turkish Keywords
Şeker pancarı erkısırlık kendine fertil kendine steril O-tipi melez çifti eksplant döl testi

Abstract
This research was made in 1989-1991 in Tokat. The paire-maid was crossed with 293 pollinators which belong to 6 diploid genetic monogerm sugarbeet lines. One of the pollinators died, 45 of them were trotzer and 38 of them devemalizating. 3 male sterile plants of the paire-made died. 31 of them were trotzer, and 52 of them devemalizating. Totally, Fj seeds were harvested from 204 male-sterile parents, and inbred seeds were harvested 110 from pollinators of the paire-made. Amount of seeds of the male-sterile and male parents were low. Vigority of the inbred seed was founded low because of the inbred depression. Explant which belong to pollinators were surface sterilized. Then, the explants were planted on the basic MS medium with the 1 mg/1 BA, 5 mg/1 IBA, 20 g/1 sugar, 2 mg/1 cloramphenicol, 8 g/1 agar and adjusted pH= 5.8. Totally, 307 shoots were stimulated. 2041 Fi progenies belong to male sterile parents of the paire-maid were controlled for male sterility. Any male sterile parent was not founded that all of their progenies were male sterile.

Keywords
Sugarbeet male sterility self fertile self sterile O-Type paire-maid explant progeny t

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri