English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Köy Hizmetleri Tokat Araştırma Enstitüsü Döner Serma Ye İşletmesinin Ekonomik Analizi Ve En Uygun Ürün Bileşiminin Doğrusal Programlama Yöntemi İle Saptanması Üzerine Bir Araştırma
(A Study Economic Analysis Of The Revolving Fund Farm Of Rural Services Research Institute Of Tokat And Determining The Optimum Crop Pattern With Linear Programming Method. )

Author : Ali İhsan KORAL  Kemal ESENGÜN  
Type :
Printing Year : 1995
Number : 1995-1
Page : 94-103


Summary
Araştırma, Köy Hizmetleri Tokat Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesini kapsamaktadır. İşletmenin yapısal özellikleri ve işletme sonuçlan esas alınarak üretim kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi olanaklarının belirlenmesi temel amaçtır. Araştırmada kullanılan veriler, 1990-1991 üretim dönemini kapsamakta olup; işletme kayıtlan, ilgili birimlerin dökümanlan, Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü yayınlan ve işletmeyle ilgili araştırma sonuçlarından elde edilmiştir. İşletmenin yıllık faaliyet sonuçlanılın belirlenmesi aşamasında Brüt Maıj analiz tekniği, analiz aşamasında sağlanan veriler yardımıyla oluşturulan optimal işletme organizasyonunun belirlenmesinde ise Doğrusal Programlama yöntemi kullanılmıştır. İncelenen işletmede, planlama sonucu mevcut üretim biçimine oranla % 50.88 oranında Brüt Marj artışı sağlanabileceği belirlenmiştir.

Turkish Keywords


Abstract
This study, covers the Revolving Fund Farm of the Rural Services Research Institute of Tokat. Main purpose of the research is to find out the farm organization that will lead to optimum use of productive resources. Data used in this research, covering the period of 1990-1991, were taken from; the farm records, files of office and departments of Rural Services Research Institute of Tokat and related research findings. Gross-Margin analysis has been used in describing the farm results and Linear Programming method has been employed in the optimal farm organization to evaluate the gathered data. According to the result of planning, 50.88 % Gross-Margin increase can be realized by an optimal organization.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri