English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat İli Kazova Yöresinde Domates Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi
(The Economic Analysis Of Tomato Production In The Kazova Region Of Tokat Province )

Author : Necla BAŞSEVİNÇ  Kemal ESENGÜN  
Type :
Printing Year : 1995
Number : 1995-1
Page : 78-93


Summary
Tokat ili Kazova Yöresinde yapılan bu çalışmada, yörede yaygın olarak yetiştirilen domatesin üretim tekniğini, üretimde kullanılan girdiler ile çıktı arasındaki fonksiyonel ilişkiyi ve üretim maliyetini belirleyerek ekonomik analizini yapmak amaçlanmıştır. Analize esas olan veriler anket yolu ile toplanmış oıjinal nitelikteki verilerdir. Köylerin seçiminde basit tesadüfi örnekleme yöntemi, tabakalandırmada kartil hesabı, örnek hacminin belirlenmesinde oransal olmayan tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi ve örnek parsellerin seçiminde basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Böylece 81 adet üretim parselinden veriler toplanmıştır. Fonksiyonel analizde determinasyon katsayısı en yüksek bulunan çoklu doğrusal regresyon modeli kullanılmıştır. Sonuçta yörede, domates üretiminde toprak işleme faaliyetinin yeterli yapılmadığı, gübrelemenin tekniğine uygun olmadığı, çeşit ve kaliteli tohumluk bulmada güçlükler yaşandığı ve etkin pazarlama yapılamadığı belirlenmiştir.

Turkish Keywords


Abstract
In this study, the production technique, the functional relation between inputs used in the production and output and production cost of tomato grown widely in Kazova region of Tokat province were determined. The data on which the analysis based was collected by survey. Simple random sampling method was used to determine the sample villages. Also, Quartil computation was made to stratify. Disproportional random sampling method was used to determine sample volume and simple random sampling method was used to select sample parcels. Therefore the data was collected for 81 production parcels determined. In the functional analysis, the multiple regression model having the highest determination coefficient was used. In conclusion, it is determined that soil cultivate in tomato production was not carried out sufficiently and fertilization was not made appropriately. Also, it is observed that there has been some difficulties in finding various and high quality seeds and effective marketing could have not been performed.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri