English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kampüs Alanının Kamulaştırılmasında Kıymet Takdiri
(The Appraisal In The Nationalization Of Gaziosmanpaşa University Campus )

Author : Murat SAYILI  Kemal ESENGÜN  
Type :
Printing Year : 1995
Number : 1995-1
Page : 44-55


Summary
Tarım sektörü, hemen hemen her ülkede önemini devamlı olarak artırmaktadır. Ancak, taran sektörünün bu önemine karşm, üretimde temel faktör olan toprak artınlamamakta, hatta her geçen gün kaybedilmektedir. Özel sektör ve kamu sektörünün yatırımlarını verimli tarım arazileri üzerine yapmaları tarım arazilerinin elden çıkmasına neden olmaktadır. Üniversiteler de, bir kamu sektörü olarak, yerleşim yerleri olarak seçtikleri alanları kamulaştırmaktadırlar. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü, 1994 yılında kampüs için seçtiği bölgede 32 adet parsel için kamulaştırma karan almış ve 1995 yılında kamulaştırma işlemini tamamlamıştır. Bu tip küçük çaplı kamulaştırmada bile arazi sahipleri ile üniversite arasında birtakım sorunlarla karşılaşılmış ve olay mahkemeye intikal etmiştir. Mahkeme tarafından arazi sahiplerine ödenecek kamulaştırma bedelleri tesbit edilmiştir. Bu çalışmada, kampüs alanı için yapılan kamulaştırma faaliyetlerinde parsellere ait tesbit edilen kamulaştırma bedelleri incelenmiştir. Kamulaştırma konusunda karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Turkish Keywords


Abstract
The importance of agricultural sector has been increasing more and more almost in every country. Nevertheless, in spite of this importance of agriculture, the land which is the essential factor in yield cannot be increased, it is even being lost day by day.The reason for the loss is that private and state sectors make their investments on these fertile lands. Universities as a state sector nationalize the land they chose as their campus site. In 1994, the Rectory of Gaziosmanpaşa University made a decision to nationalize 32 parsels of an area chosen as the campus site. This nationalization has been completed in 1995. Some disputes have been experienced by both land owners and the university although the nationalization in this area is not great. As a result the case has been brought to the court of judgement. The price of the nationalization to be paid for the land owners has been determined by this court judgement. In this study, the nationalization costs determined for each parcel in the nationalization applications for campus area was investigated. In addition, the problems faced in the subject of the nationalization was tried to determine and suggestions related to the problems was tried to recomend.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri