English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kale, Kola ve Kara Lahananın Tokat Koşullarına Adaptasyonu
(The adaptation of Kale, Kola and Black cabbages to the Tokat conditions )

Author : Abdurrahman YAZGAN    
Type :
Printing Year : 1993
Number : 1993-1
Page : 1-8


Summary
Tokat Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünce 1988 yılında yurt dışından getirtilen altı çeşit Kale ve Kola (Collard) lahanası ile yerli Kara lahananın Tokat koşullarına adap¬tasyonu araştırılmıştır. Bu çeşitler Kara lahana, Kaie Dwarf Blue Curled Vates, Kale Siberion, Coüard Vates, Kale Chou Mollıere, Kale Collard green ve Chinese Kale’dir. Bu lahana çeşitlerinin tohum¬ları ilkbahar devresinde 5 nisan 1988'de ekilmiştir. Sonbahar devresinde ise 1 Ağustos 1988’de ekilmiştir. Her iki ekim döneminde de 7 çeşit 3 tekerrürle tesadüf blokları deneme desenine göre sonuçlar değerlendirilmiştir. Lahana çeşitleri arasında verim yönünden elde edilen sonuç Önemli bulunmuştur. Sonuç olarak Kale Collard Green çeşidi ile Collard Vates çeşidi Karalahanadan daha iyi verim ve kalitede çeşit olup, tanıtımının ve pazarlanabilme imkanının doğacağı ihtimal da¬hilindedir. Bu nedenle bu iki çeşidin Tokat bölgesine ilkbahar döneminde yetiştiriciliğini öneriyoruz. Ayrıca Kale Collard Green çeşidinde yapılan gözlem ve tat muayenelerine göre tatlı bir aroma taşıdığından damak zevkimize uymaktadır.

Turkish Keywords
Lahana adaptasyon Tokat

Abstract
An adaptation experiment with six of Kale and Kola (Collard) cabbage variaties brought from outside one local variety called Kara (Black) cabbage variety were conducted under Tokat conditions in the Department of Horticulture agriculture Faculty Tokat. The varieties are Kara (black) cabbage, Kale Dwarf blue curled vates, Kale Dwarf sibe-rion. Collard vates, Kale chou molliere, Kale collard green and Chinese Kale. Seeds of the¬se variaties were sown during spring season on 5th April 1988 and during autumn on 1st August 1988. The results were evaluated according to randomized block design with seven varieties and 3 replications. The results were significant for-yield among the varietis tested. Kale Collard green and Collard vates variaties gave higher yield together with high qua¬lity as compared to local Kara (black) cabbage variety. There are good possibilities for int¬roducing and marketing the above mentioned foreign origin varieties. This is these two va¬rieties under Tokat conditions. From our observations for odor and taste, it was found to have a bitter odor and tasteless. Odor and taste made on Collard vates variety was found to be fasty with sweet order.

Keywords
cabbage adaptation Tokat

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri