English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat Ekolojik Şartlarında Fiğ-Tahıl Karışımlarında Biçim Zamanlarının Verim Ve Kaliteye Etkileri Üzerine Bir Araştırma
(A Research On The Effects Of Different Cutting Tımes On Hay Yield And Quality Of Mixtures Of Some Vetch And Cereal Species Under Ecological Conditions Of Tokat )

Author : Selahattin İPTAŞ  Mustafa YILMAZ  
Type :
Printing Year : 1996
Number : 1996-1
Page : 383-395


Summary
Bu araştırma Kasım 1992-Haziran 1993 tarihleri arasında Tokat ekolojik şartlarında yürütülmüştür. Denemede fiğ türleri (yaygın fiğ, macar fiği, tüylü fiğ ve koca fiğ), tahıllar (arpa ve tritikale) ile karışım şeklinde yetiştirilerek iki farklı zamanda (25 Mayıs ve 23 Haziran) hasad edilmiştir. Deneme Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Deseni’ne göre kurulmuştur. Fiğ-tahıl karışımları ana parsellere, biçim zamanlan alt parsellere yerleştirilmiştir. Araştırma sonucunda fiğ-tahıl karışımları arasında yeşil ot, kuru ot, kuru madde oranı ve ham protein verimi bakımından önemli farklılıklar bulunmuştur. Biçim tarihi geciktirildiğinde yeşil ot, kuru ot, ham protein ve kuru madde verimleri artmakta, ham protein oranı ise azalmaktadır. En yüksek yeşil ot (3166.7 kg/da), kuru ot (761.8 kg/da) ve ham protein (135.48 kg/da) verimi macar fiği + tritikale karışımlarından elde edilmiştir.

Turkish Keywords


Abstract
: This study was conducted during November 1992-June 1993 growing season in Tokat ecological conditions. Experiments were arranged as split plots in randomized blocs designe with tree replications. Vetch-cereal mixtures were arranged in main plots, and cutting times (25 May and 23 June) were arranged in sub plots. The results of variance analyses stated that there were significant differences among green herbage yield, dry matter yield, dry matter ratio and crude protein yield of vetch-cereal mixtures. The green herbage yield, dry matter yield and crude protein yield increased with the delaying of harvest time, crude protein content decreased. The highest green yield (3166.7 kg/da), dry matter yield (761.8 kg/da) and crude protein yield (135.48 kg/da) were obtained from the hungary vetch + triticale mixtures.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri