English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ekim Makinalarında Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğünün Simülasyonu
(Simulation Of Seed Distribution Uniformity In Row On Seeding Machines )

Author : Ö.Faruk TAŞER    
Type :
Printing Year : 1996
Number : 1996-1
Page : 327-342


Summary
Bu araştırmayla, normal sıraya ekim yapan makinalarda sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğü, bu amaç için yapılan bir simülasyon programı ile saptanmaya çalışılmıştır. Simülasyon programının doğruluğu kontrol denemeleri ile sulanmıştır. Kontrol denemeleri kapalı bir alanda gerçekleştirilmiş ve denemelerde ekim makinası sabit, yapışkan bant düzeni hareketli kılınmıştır. Kontrol denemelerinde mercimek tohumluğu kullanılmış ve ekim denemelerinde 2 farklı ekici çark, 2 farklı hız kademesi, 3 farklı ekim normu kademesi, deneme parametreleri olarak alınmıştır. Herbir parametredeki ekim işleminden sonra sıra üzeri tohum dağılımı , dağılımın Poisson dağılım gösterdiği kabul edilerek değerlendirilmiştir. Kontrol denemelerinden elde edilen sonuçlar, simülasyon programından elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Deneme sonuçları ile simülasyon programı çıktılarının bütün denemelerde aynı sonuçlan verdikleri görülmüştür.

Turkish Keywords
Simülasyon Tarım Makinaları Ekim Makinası Dağılım Düzgünlüğü

Abstract
: In this research, it was determined the uniformity of seed distribution in row on the machines by using a simulation programme which made for this purpose. It was tested the truth of simulation programme by the applications of seeding in row. It was conducted the applications of controling in a closed area and it was made seeding machine constant and stick band system active. In the control applications, lentil seeds were used and application paramétrés were accepted on two different types of seeding rolls, two different working speed, three different seeding ratio. After every seeding application in row, the seeding regularity in row were evaluated by the acception of distribution shown as a poisson distribution The application results were compared by the results of the simulation programme. Both results, application and simulation programme were given the same values during all the experiments.

Keywords
Simulation Agricultural Machine Seeding Machine Distribution Uniformity

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri