English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şanlıurfa İli Merkez İlçe Tarım İşletmelerinde Arazi Kullanımı Ve İşgücü Varlığı
(Using Of Land And Amount Of Labour In Farms In Central County Of Şanlıurfa Province )

Author : Yusuf ÇELİK  Osman KARKACIER  
Type :
Printing Year : 1996
Number : 1996-1
Page : 257-267


Summary
Bu çalışmada, Şanlıurfa ili Merkez üçe tarım işletmelerinde arazi kullanım durumu, işgücü varlığı, işgücü kullanımı ve atıl kalan işgücü miktarı incelenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler, araştırma alanında üretimde bulunan tarım işletmelerinin 82'si ile yapılan anketlerle elde edilmiştir. Elde edilen veriler 1993-1994 üretim yılma aittir. Araştırma sonuçlarına göre, işletmelerin sahip oldukları işletme arazisi içinde mülk arazinin payı en yüksek oranda olup, işletmeler ortalamasında, toplam işletme arazisinin % 91.19'unu teşkil etmekte, bunu sırayla % 7.47 ile ortağa tutulan arazi ve % 1.34 ile kiraya tutulan arazi takip etmektedir. İncelenen işletmelerde, aile işgücü kullanım oranı düşük olup, % 71.20 oranında aile işgücü atıl kalmaktadır. İşletmelerin tamamı yabancı işgücü çalıştırmakta, buna karşılık kendi işgüçlerinin bir kısmını da işletme dışında çeşitli alanlarda kullanmaktadırlar.

Turkish Keywords


Abstract
In this study, the farms have been investigated in terms of their using of land, labour amounts and idle labour amounts in central county of Şanlıurfa provience. The data of this study were collected from 82 farms which are in the research area by using survey method. The data contents production years of 1993-1994. According to the results obtained, the property land is the highest (% 91.19) among others. And than, the 7.47 percent of the farms lands is common land. The 1.34 percent of the farms lands is renting land. In the farms studied, the rate of family labour used is low, 71.26 percent of the family labour is idle labour. All of the farms investigated employ hired labour and use a part of their family labour outside of the farm .

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri