English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Aşılı asma çeliklerinin histolojik incelenmesinde farklı fiksasyon ve boyama yöntemlerinin etkileri
(The effects of fixation and staining methods in histological investigation on the grafted cuttings of grapevine )

Author : Cuma ARIK  Ahmet ALTINDİŞLİ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 2021-1
Page : 65-72


Summary
Aşılı asma üretiminde aşı kaynaşması ve diğer aşı özelliklerinin incelenmesi amacıyla, histolojik çalışmalar yürütülmektedir. Histolojik inceleme için, aşı örnekleri bir fiksasyon çözeltisinde muhafaza edilmekte ve sonrasında bu aşı örneklerinden alınan aşı kesitleri bazı histolojik boyama yöntemleri ile boyanmaktadır. Asma aşı örneklerinin histolojik incelemesinde daha once uygulanmamış bir fiksasyon yönteminin ve farklı boyama yöntemlerinin çalışılmış olması, bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Asma aşı örneklerinin fiksasyonunda genel olarak %70 etil alkol ve FAA (formaldehit: glasiyel asetik asit: alkol) fiksatifleri kullanılmaktadır. Fakat bir diğer fiksatif çözelti, gliserin: alkol:su lignoselülozik doku fiksasyonunda kullanılmaktadır. Bu çalışmada bu fiksasyon yöntemlerinin asma aşı örneklerinin fiksasyonundaki farklı etkilerinin saptanması amaçlanmıştır. Sonuç olarak gliserin:alkol:su fiksasyon metodunun asma aşı örneklerinin fiksasyonu için önerilebilir bulunmuştur. Ayrıca toluidin mavisi, safranin + hematoksilen ikili boyama ve safranin + Lugol ikili boyama gibi farklı histolojik boyama yöntemleri karşılaştırılmıştır; toluidin mavisi en başarılısı olmuş ve bunu safranin + Lugol ikili boyama yöntemi izlemiştir. Aşı özelliklerinin (anaç ve kalem arasındaki kambiyal bağlantı ve vasküler farklılaşma gibi) daha net boyanmasından dolayı, aşı kesitlerinin boyanmasında toluidin mavisi önerilebilir bulunmuştur.

Turkish Keywords
Toluidin mavisi, safranin, lugol, hematoksilen, gliserin

Abstract
For purpose of investigation of graft union and other graft properites in grafted grapevine production, the histological studies are conducted. For this, graft samples are stored in a fixation solution and later sections are stained by using some histological staining methods. Being examined of previously unapplied a fixation method and different staining methods has constituted the importance of this study, in histological investigation of grapevine graft samples. In grapevine graft samples fixation, 70% ethyl alcohol and formaldehyde: glacial acetic acid: alcohol fixatives have been used in general. But also, another fixative solution, glycerin: alcohol: water solution is used for lignocellulosic tissue fixation. In this study, observing dissimilar effects between these fixation methods in grapevine graft samples fixation was aimed. As a result, it’s thought that, glycerin: alcohol: water fixation method may be suggestible for grapevine graft samples fixatiation. Furthermore, different histological staining methods as toluidine blue, safranin + hematoxylin dual staining and safranin + Lugol’s solution dual staining were compared; toluidine blue was forefront and safranin + Lugol’s solution was second. And it's seen that, because of staining graft properties (continuity of cambium and vascular differentiation etc.) clearer, toluidine blue is suggestible for graft section staining.

Keywords
Toluidine blue, safranin, lugol, hematoxylin, glycerin

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri