English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kırşehir ili’nde doğal yayılış gösteren Salvia türleri ve toprak özelliklerinin belirlenmesi
(Determination of Salvia Species and Soil property Naturally Distributed in Kırşehir provinces )

Author : Melih YILAR  Yusuf Bayar, Ahu Alev Abacı Bayar  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 2021-1
Page : 38-45


Summary
Ülkemiz topografik özellikler ve sahip olduğu faklı iklim sayesinde oluşan mikroklima alanların fazlalığı gibi nedenlerden dolayı zengin bitki florasına sahiptir. Bu sayede ülkemiz 12 bin bitki taksonuna ev sahipliği yapmaktadır. Kırşehir İli’nde sahip olduğu metamorfik masiflerden dolayı bitki çeşitliliği bakımından zengindir. Bu çalışma ile Kırşehir İli'nde 2017, 2018 ve 2019 vejetasyon dönemlerinde gerçekleştirilen surveyler sonucu Salvia aethiopis L., Salvia absconditiflora Greuter & Burdet, Salvia syriaca L., Salvia ceratophylla L., Salvia bracteata Banks et Sol., Salvia cyanescens Boiss. & Bal., Salvia sclarea L. ve Salvia virgata Jacq. türlerinin doğal olarak yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmaya göre Salvia absconditiflora türünün Kırşehir’de yaygın olduğu ve bulunduğu alanlarda populasyon oluşturduğu tespit edilmiştir. S. virgata ve S. sclarea türlerinin daha çok yol kenarlarında; diğer türlerin ise mera gibi boş otlak alanlarda yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Bitkilerin toprak gereksinimleri, bitkilerin toplandığı yerlerden elde edilen toprak örnekleri ile belirlenmiştir. Salvia türlerinin toprak gereksinimleri, rakım ve yaşam alanlarına açısından çok değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Topraklar killi ve tınlı bir yapıya sahip olup pH değerleri 7.69-830, tuzluluk değeri %0.003-%0.02, organik madde içeriği %1.509-%4.618, kalsiyum karbonat içeriği%3.776-%67.454, mevcut K değeri 55.206-160.023 kg K2O/da ve mevcut P değeri 1.543-24.197 kg P2O5/da olarak saptanmıştır. Kırşehir, Salvia türleri bakımından zengindir ve Salvia türleri az organik madde miktarı az olan hafif alkali, killi, tınlı ve kireçli topraklara karşı toleranslıdır.

Turkish Keywords
Adaçayı, biyoçeşitlilik, ekoloji, habitat, toprak özellikleri, Türkiye

Abstract
Turkey has a rich plant flora due to the reasons such as excessive micro-climate fields occurring due to topographic characteristics and different climates. So, Turkey includes 12 thousand plant taxa. Kırşehir city is rich in plant variety due to the metamorphic massives it includes. In this study, as a result of the surveys performed in 2017, 2018 and 2019 vegetation periods in Kırşehir city, it was determined that Salvia aethiopis L., Salvia absconditiflora Greuter & Burdet, Salvia syriaca L., Salvia ceratophylla L., Salvia bracteata Banks et Sol., Salvia cyanescens Boiss. & Bal., Salvia sclarea L. and Salvia virgata Jacq. species spread naturally. According to the study, it was determined that Salvia absconditiflora species was common in Kırşehir and formed population in the fields where it was present. Salvia virgata and Salvia sclarea species spread mostly on the roadsides, whereas, the other species spread in empty grasslands such as pasture. The soil requirements of the plants were determined by the soil samples obtained from the locations where the plants were collected. It was revealed that the determined Salvia species varied much in terms of soil requirements, elevation and habitat. The soils had a clay and loamy structure and following values were determined; pH values of 7.69- 8.30, salinity value of 0.003%-0.02%, organic matter content of 1.509%-4.618%, calcium carbonate content of 3.776%-67.454%, available K value of 55.206-160.023 kg K2O/da, and available P value of 1.543-24.197 kg P2O5/da. Kırşehir is rich in Salvia species and Salvia species are tolerant against slightly alkaline, clay, loamy and calcareous soils having low amount of organic matters.

Keywords
Biodiversity, ecology, habitats, Sage, soil properties, Turkey

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri