English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye'nin Farklı Bölgelerinden Multifloral Balların Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Şeker Bileşimi
(Some Physicochemical Properties and Sugar Composition of Multifloral Honeys from Different Regions of Turkey )

Author : Levent ŞEN  Nurten Türkaslan  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 2021-1
Page : 11-19


Summary
Bu çalışmada farklı Türkiye’ nin iki farklı coğrafik bölgesinden elde edilen 14 farklı bal örneğinin fiziko-kimyasal özellikleri ve şeker içerikleri çok değişkenli teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Örneklerin pH, asitlik, %nem, toplam suda çözünür kuru madde (brix), diastaz aktivitesi, toplam fenolik içeriği, lügol reaksiyon analizleri fiziko-kimyasal paramatreler olarak analiz edilmiştir. Ayrıca örneklerin früktoz, glukoz, sukroz, maltoz, früktoz/glukoz, früktoz+glukoz değerleri HPLC-RI sistemi ile tespit edilmiştir. 14 örneğin 1 adedinin maltoz şurubu ile tağşiş edildiği, 2 adedinin diyastaz aktivitesinin yasalarda belirtilen limitlerden daha düşük, 2 adedinin ise yasalarda belirtilen limitlerden daha yüksek HMF içerdiği belirlenmiştir. Çalışmada, bal örnekleri, temel bileşen analizi ve hiyerarşik küme analizi kullanılarak ilgili fizyokimyasal özelliklerine ve şeker kompozisyonuna göre sınıflandırılmıştır. Ayrıca balın kalitesine etkileyen faktörler belirlenerek, bu faktörlerin arasındaki ilişkiler ortaya konmuştur.

Turkish Keywords
Tağşiş, kemometri, bal, temel bileşen analizi, hiyerarşik küme analizi

Abstract
In the present study, the physicochemical characteristics and sugar compositions of 14 different honey samples obtained from two different regions of Turkey were analyzed by using multivariate analysis methods. pH, acidity, moisture content (%), total soluble solids (Brix), diastase activity, total phenolic content, and Lugol's reaction analyses of the samples were performed using the physicochemical parameters. Moreover, the fructose, glucose, sucrose, maltose, fructose/glucose, and fructose + glucose values of the samples were determined using HPLC-RI system. It was determined that 1 of 14 samples has been adulterated with maltose syrup and 2 of 14 samples have HMF content higher than the limit set by the law. The honey samples were classified based on their physicochemical characteristics and sugar compositions by making use of the principal component analysis and hierarchical cluster analysis. Moreover, the factors affecting the quality of honey were determined and the relationships between these factors were shown.

Keywords
Adulteration, chemometrics, honey, hierarchical cluster analysis, principle component analysis.

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri