English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Vazo Ömrü Süresince Narcissus Tazetta L.’nın Bazı Parametreleri Üzerine Salisilik Asit ve Sitrik Asitin Ekileri
(Effects of salicylic acid and citric acid treatments on some parameters of Narcissus tazetta L. during vase life )

Author : Sefa GÜN  Burhan ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020-3
Page : 202-208


Summary
Bu çalışma kesme nergis çiçeğinin vazo ömrü, nispi taze ağrılık, su alınımı, gonca açma değişimi ve toplam su alınımı üzerine salisilik ve sitrik asit uygulamalarının etkisini değerlendirmeyi hedeflemiştir. Araştırmada çiçekler açmamış gonca safhasında (goose-neck) hasat edilmiştir. Çalışmada uygulama olarak saf su (T1- kontrol), 300 ppm (T2) ve 150 ppm (T3) salisilik asit, 150 ppm (T4) ve 50 ppm (T5) sitrik asit belirlenmiştir. Araştırmada vazo ömrü, gonca açma değişimi, su alınımı ve toplam su alınımı T5 uygulamasında diğer uygulamalara göre daha yüksek bulunmuştur. Nispi taze ağırlığı artırma da ise T2 uygulamasının daha etkili olduğu görülmüştür. Gelişim düzenleyicilerin yüksek dozları, çiçek saplarının dip kısmında zararlanmalara neden olmuştur. Sonuç olarak Narcissus tazetta çiçeğinin incelenen parametreleri üzerine düşük dozlarda uygulanan salisilik asit ve sitrik asidin daha etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Turkish Keywords
Kesme çiçek, bitki gelişim düzenleyicileri, nispi taze ağırlık, vazo ömrü, su alınımı

Abstract
This study aimed to assess the effect of salicylic and citric acid applications on the vase life, relative fresh weight, water uptake, bud opening change and total water uptake of cut narcissus. In the research, flowers were harvested at the unbloom goose-neck stage. As applications, purified water (T1- control), 300 ppm (T2) and 150 ppm (T3) salicylic acid, 150 ppm (T4) and 50 ppm (T5) citric acid were determined. In the research, vase life, bud opening change, water uptake and total water uptake were found to be higher in T5 application compared to other applications. It was observed that T2 application was more effective in increasing the relative fresh weight. The high doses of growth regulators caused damage at the bottom of flower stems. As a result, it was found that salicylic acid and citric acid applied in low doses on the investigated parameters of Narcissus tazetta flower were more effective.

Keywords
Cut flower, plant growth regulators, relative fresh weight, vase life, water uptake

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri