English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yeşil Olum Döneminde Hasadı Yapılan Domates Çeşitlerinin Farklı Plastikler İle Paketlenmesinin Depolama Ömrü Ve Meyve Kalitesine Etkisi
(The Effects Of Variety On Storage Life And Fruit Quality Of Mature Green Tomatoes During Modified Atmosphere Packaging Storage )

Author : Ali BATU  A. Keith Thopmson  
Type :
Printing Year : 1996
Number : 1996-1
Page : 53-75


Summary
Bu araştırmada, yeşil olum aşamasında hasat edilmiş domatesler farklı paketleme maddeleri kullanılarak paketlenmiştir. Bîylece hasat sonrası fizyolojik bozulmaların azaltılması, raf ömrünün uzatılabilmesi ve ayrıca domates kalitesinin uzun süre korunabilmesi sağlanarak yeni bir paketleme sistemi geliştirilmeye çalışılmıştır. Gerekli ön işlemler uygulandıktan sonra domatesler hava sızdırmaz bir şekilde paketlenerek 13°C de 60 gün süre ile depolanmıştır. Paketleme maddesi olarak 30 (PE30) ve 50 (PE50) mikron (p.) kalınlığındaki polietilen ile 25 p. kalınlığındaki polipropilen (PP) kullanılmıştır. Depolama süresince renk, meyve sertliği, titre edilebilir toplam asitlik ve suda çözünür toplam katı madde miktarlarında oluşan değişmeler ile çürüme oranları incelenmiştir. Liberto çeşidi domateslerin olgunlaşmaları 35-40 gün geciktirilebilmesine rağmen bu durum Critérium çeşidi için 60 güne kadar çıkarılabilmektedir. Titre edilebilir asitlik miktarı depolama süresince düşüş göstermesine rağmen, PE50 ile paketlenmiş olan ürünlerin asitlik değerlerinin diğerlerinden kısmen yüksek oldukları belirlenmiştir. Critérium çeşidi domateslerin, özellikle PP ve PE50 ile paketlenenlerin sertlik değerleri Liberto çeşidinden daha yüksek olarak gerçekleşmiştir.

Turkish Keywords


Abstract
The aim of the study was to develop a modified atmosphere packaging system, using different packaging films, which would retard deterioration and extend the storage life and keeping quality of mature green tomatoes. An experimental retail packaging system was used to compare the atmospheric composition which developed within sealed packs with a range of plastic films with different permeability properties, and to study the effects of these conditions on the changes in postharvest qualities of mature green tomatoes. Tomato fruits in two different varieties harvested at mature green stage of maturity were stored on polystyrene trays either unwrapped or sealed in 30 and 50(x polyethylenes and in 25|i polypropylene, and each pack contained six tomatoes which were stored at 13°C and 78 % rh for 60 days. Tomatoes were evaluated for change of colour, firmness, titratable acidity, total soluble solids and decay during 60 days of storage. There was a significant difference in the rate of change in colour and firmness during storage, between unwrapped and wrapped, and between varieties. Seal packaging delayed the development of the red colour of tomatoes, especially for those sealed in PE50 and PP, until 60 days for Critérium and 35-40 days for Liberto variety. All tomatoes in the films were still firm after 60 days in storage. Unwrapped Liberto variety reached their reddest colour after 30 days whereasCritérium ones reached it after 10 days than Liberto. The lowest level of decay were with the Liberto variety in packages. The percentage of decayed fruit was higher with Critérium variety than Liberto variety.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri