English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yüksek Konsantrasyonda Karbondioksit Uygulamasının Domates Kalitesi Üzerine Etkisi
(Effects Of High Carbon Dioxide Treatment On Tomato Qualities )

Author : Ali BATU    
Type :
Printing Year : 1996
Number : 1996-1
Page : 37-52


Summary
Bu araştırmada, kısa süreli C02 uygulamasının domates meyvesinin olgunlaşması üzerine etkileri araştırılmıştır. Yeşil domates meyvesi 5 gün süre ile 13°C de % 8 ve % 30 C02 konsantrasyonlarının ve % 3 02 ile muamele edilerek, ayrıca olgunlaşmaları için 13°C ve 20°C de 40 gün süre ile tekrar depolanmıştır. Bunun yanında kontrol olarak hiç C02 uygulanmamış muamelede 13°C ve 20°C’de 45 gün depolanmıştır. 40 gün depolama süresince domateslerin renk, sertlik, asitlik ve suda çözünür toplam katı madde değerlerinde oluşan değişmeler incelenmiştir. 5 gün süre ile % 30 C02 ile muamele edilen domatesler toplam 40 gün depolamanın sonunda bile olgunlaşmaz iken, % 8 C02 ile muamele edilen meyveler olgunlaşıp 25 inci günün sonunda renk dönümüne ve 45 gün sonra tüketim rengi olan “açık kırmızı” oluma ulaşmıştır. Özellikle 13°C de olgunlaşan domateslerin rengi daha iyi ve daha sert bir tekstüre sahip olup, uygun bir suda çözünür toplam katı madde içerirken en yüksek titrasyon asitliğine sahip olmuştur. Ayrıca, kontrol olarak saklanan domatesler 15 gün içinde arzu edilen bir renge ulaşırken özellikle 20°C de olgunlaşmaya bırakılan meyveler 15 gün sonra kullanılamıyacak kadar yumuşamışlardır.

Turkish Keywords


Abstract
In this research, the effect of short term high C02 treatment on ripening quality of tomatoes were investigated. Tomatoes were harvested at mature green stage and stored at 13°C in controlled atmosphere (CA) conditions for 5 days. The CA conditions were 8 and 30 % C02 all with 3 % 02 plus air as control. The tomatoes were then stored at either 13°C or 20°C in air for 40 days but control fruits were stored for 45 days. At during storage colour, firmness, titratable acidity and total soluble solids were measured. While the tomatoes exposed to 30 % C02 for 5 days were not ripe even after 45 days storage. The fruits exposed to 8 % C02 reached to turning colour stage after 25 days storage whereas it was reached to “ligt red” stage of maturity. Particularly the colour of the fruits were better stored at 13°C, fruits were firmer and had higher total soluble solids with higher acidity values than other treatments. Furthermore, the colour of the control fruits reached to desired fruit colour within 15 days whereas the texture of the fruits especially stored at 20°C became unuseful after 15 days of storage.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri