English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Karadut'un (Morus Nigra L.) Odun Ve Yeşil Çeliklerle Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar
(Studies On Propagation With Hardwood And Softwood Cuttings Of The Black Mulberry (Morus Nigra L.) )

Author : Yakup ÖZKAN  Atilla ARSLAN  
Type :
Printing Year : 1996
Number : 1996-1
Page : 15-27


Summary
Bu çalışma, karadut (Morus nigra L.) yeşil ve odun çeliklerinin köklenmesi üzerine, İndol bütirik asit (IBA) dozları ve dikim dönemlerinin (sırasıyla yeşil çeliklerde 0,2000, 4000, 6000 ppm ve 1 Temmuz-12 Ağustos; odun çeliklerinde 0, 1000, 2000, 4000 ppm ve 22 Kasım) etkisini belirlemek amacıyla 1995 yılında yürütülmüştür. Çelikler, yüksek plastik tünelde şişleme ünitesindeki perlit ortamına dikilmiş, yeşil çeliklere şişleme, odun çeliklerine alttan ısıtma (18-21 °C) uygulanmıştır. Yeşil çeliklerde, köklenme oram, (%55.00), kallüslenme oranı (%56.67), ortalama kök sayısı (4.34 adet), ortalama kök uzunluğu (49.02 mm), kök kalitesi (2.58 puan), fidan üretiminde kullanılabilir çelik oranı (%40.'00) ve canlı çelik oranı (%70.00), 6000 ppm IBA uygulamasında en yüksek düzeye ulaşmıştır. Genel olarak 2. dönem (12 Ağustos) yeşil çelikleri, 1. dönem (1 Temmuz) yeşil çeliklerinden daha iyi sonuç vermiştir. Odun çeliklerinde ise köklenme oranı (%56.67) ve ortalama kök sayısı (2.53 adet) 4000 ppm, fidan üretiminde kullanılabilir çelik oranı (%33.33) 2000 ppm ve diğer tüm özellikler 1000 ppm IBA uygulamasında en yüksek değerleri oluşturmuştur

Turkish Keywords
Karadut çoğaltma odun çeliği yeşil çelik IBA

Abstract
This research was conducted to determine the effects of Indole-3- butyric acid (IBA) doses and planting times (respectively, at green cuttings 0, 2000, 4000, 6000 ppm and 1 July-12 August; at hardwood cuttings 0, 1000, 2000, 4000 ppm and 22 Nowember) with black mulberry (Morus nigra L.) green cuttings and hardwood cuttings on rooting behaviour during 1995 year. The cuttings were planted in perlite at mist unit to high plastic tunnel. For green cuttings were applied mist.For hardwood cuttings were applied bottom heat (18-21 °C). The highest rooting ratio (55.00 %), callusing ratio (56.67 %), average number of roots (4.34 pieces), average lenght of roots (49.02 mm), quality of root (2.58 point), practical cutting ratio at plant production (40.00 %) and active cutting ratio (70.00 %) were abtained by 6000 ppm IBA concentrations in green cuttings. Generally, for rooting behaviour second planting time green cuttings were found better than fisrt planting time green cuttings. At hardwood cuttings, the highest rooting ratio (56.67 %) and average number of roots (2.53 pieces) were abtained by 4000 ppm, practical cutting ratio at plant production (33.33 %) was determined by 2000 ppm and in other characteristics were found by 1000 ppm IBA concentrations.

Keywords
Black mulberry propagation hardwood cutting green cutting IBA

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri