English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Etlik Piliçlerde Büyüme Eğrisinin Yapay Sinir Ağları ve Gompertz Büyüme Eğrisi Modeli İle Tahmin Edilmesi ve Karşılaştırılması
(Comparıson And Predıctıon With Gompertz Growth Curve And Artıfıcal Neural Networks Models In Broıler Chıckens )

Author : Emine BERBEROĞLU  Nagihan ÖZKAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020-2
Page : 68-76


Summary
Canlının büyümesindeki değişimin tahminlenmesinde matematiksel modeller büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Canlının ağırlık ve vücut ölçülerindeki zamana bağlı değişiminin tahmini matematiksel modeller ile kolay şekilde yapılabilmektedir. Çalışmada Ross 308 etlik piliçlerinin büyüme eğrileri, büyümeyi en iyi açıklayan Gompertz modeli ile bu modele alternatif olabileceği düşünülen YSA modeli karşılaştırılmıştır. R²’sı yüksek; HKO, OMS ve OMYH değerleri düşük tahminlenen model en iyi model olarak dikkate alınmıştır. YSA ve Gompertz modelinden elde edilen kriterler sırasıyla HKO için 5625ve 2950; OMYH için 0.27 ve 0.17; OMS değerleri ise 0.5 ve 1.2; R² değerleri ise her iki model için de 0.99 olarak gözlenmiştir. HKO ve OMYH değerleri Gompertz modeline göre daha düşük olarak gözlenmiştir

Turkish Keywords
Etlik piliç, YSA, Gompertz modelii, canlı ağırlık

Abstract
Mathematical models offer great convenience in estimating the variation in the growth of the living. The time-dependent change in weight and body sizes of the living can be estimated easily via mathematical models. In this study, the growth curves of Ross 308 broilers were compared through the Gompertz model, which explains growth best and the ANN model, which is assumed to be an alternative to this model. The model with high-estimated R² and low-estimated MSE, MAD, and MAPE values were considered as the best model. The criteria obtained from the ANN and Gompertz models are 5625 and 2950 for MSE, 0.27, and 0.17 for MAPE; 0.5 and 1.2 for MAD, respectively while R² values were observed as 0.99 in both models. MSE and MAPE values were observed lower compared to the Gompertz model

Keywords
Broiler chickens, Artifical neural networks, Gompertz growth curve, Live weigh

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri