English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Water Absorption and Physical Characteristics of Maize (Zea mays L.) Varieties
(Water Absorption and Physical Characteristics of Maize (Zea mays L.) Varieties )

Author : Hakan POLATCI  Ebubekir ALTUNTAŞ, Sefa TARHAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020-3
Page : 123-129


Summary
Bu çalışmada, mısır çeşitlerinin fiziksel ve nem alma özellikleri incelenmiştir. Fiziksel boyutlar ölçülmüştür. Suya daldırma işlemi 50, 70 ve 90°C'e sıcaklıklarda mısır tohumunun nem alması, tohumun ağırlık artışı kaydedilerek belirlenmiştir. Lineer olmayan nem alma oranları belirlenen sıcaklılar ve her çeşit için ayrı ayrı matematiksel olarak modellenmiştir. Nem alma işlemini modellemek için Page ve Exponential rise eşitlikleri kullanılmıştır. Modelleme işlemi sırasında belirlenen R² değerleri Page eşitliği için 0.9793-0.9934 arasında, Exponential rise eşitliği için 0.9728-0.9899 arasında bulunmuştur. RMSE değerleri 0.0453-0.1291 ve MBE değerleri -0.0017 / -0.0071 arasında değişmektedir. Tüm bu göstergeler her iki modelin de mükemmel uyuma yakın tahminler yaptığını göstermiştir. Bununla birlikte, basitliği nedeniyle mısırın nem alma işlemini en iyi Page eşitliği tahmin etmiştir.

Turkish Keywords
Mısır, matematiksel modelleme, nem, fiziksel özellikler

Abstract
In this study, the water absorption and physical characteristics of maize varieties were studied. The physical dimensions determined. Water absorption and the moisture gains of the maize seed during immersion in water were determined at 50,70 and 90?C by recording the weight increase of the seed with respect to soaking time. A nonlinear moisture diffusion equations was used to modelling of the water absorption curves of the maize varieties at studied temperatures. Page equation and exponential rise equation were chosen for modeling the water absorption of maize in this study. R2 values ranged between 0.9793-0.9934 for the predictions of Page’s equation and between 0.9728-0.9899 for the predictions of exponential rise equation. The values of RMSE ranged 0.0453-0.1291 and the values of and MBE ranged -0.0017 / -0.0071. All these indicators showed that both model made predictions close to perfect fit. However, Page’s equation was recommended for representing the water absorption of maize because of its simplicity.

Keywords
Maize, mathematical modeling, moisture, physical characteristics

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri