English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tek Yıllık Çimde (Lolium multiflorum L.) azot gübrelemesi ve biçmenin tohum verimi ve çimlenme üzerine etkisi
(Effect of nitrogen fertilization and mowing on seed yield and germination of Annual Ryegrass (Lolium multiflorum L.) )

Author : Süleyman AVCI  Duygu YAMAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020-1
Page : 60-67


Summary
Bu araştırma, tek yıllık çimde (Lolium multiflorum L.) biçim şekli ve azot dozu uygulamalarının tohum verim öğeleri ile çimlenme özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre Eskişehir Ekolojik Koşullarında 2018 yılında yapılmıştır. Ana faktörü biçim uygulamaları (biçilen ve biçilmeyen) ve alt faktörü ise azot dozları (0, 5, 10, 15, 20 ve 25 kg/da) oluşturmuştur. Tek yıllık çimde yapılan uygulamaların tohumluk üretimine ve kalitesine etkisini belirlemek amacıyla bitki boyu, başak boyu, fertil kardeş sayısı, başakçık sayısı, bin tane ağırlığı, tohum verimi, çimlenme yüzdesi, 2. gün çimlenme yüzdesi, ortalama çimlenme süresi, fide boyu, fide yaş ve kuru ağırlığı özellikleri incelenmiştir. Sonuçlara göre, biçim uygulamasının tek yıllık çimde tohum üretimi ve kalitesine etkisi önemsiz bulunmuştur ve fertil kardeş sayısı ve bin tane ağırlığı bakımından 10-20 kg/da azot dozları arasında istatistiki olarak bir fark oluşmamıştır. En yüksek tohum verimi (120 kg/da) 10 kg/da saf N uygulamasından elde edilmiş ve bu doz sonrasında verim kayıpları oluşmuştur. Toplam çimlenme oranı azot dozlarına göre değişmezken, 2. gün çimlenme oranı ve ortalama çimlenme süresi bakımından en yüksek değerler biçilmeyen parsellere 20 kg/da N uygulaması sonucu elde edilmiştir. Sonuç olarak, tek yıllık çimde tohumluk üretimi için ekilen alanlar erken ilkbaharda biçilebilir veya otlatılabilir. Tohum üretimi için en uygun azot dozu 10 kg/da olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, tohumun daha hızlı çimlenme ve çıkış yapması için bu oran bir miktar arttırılabilir.

Turkish Keywords
Tek Yıllık Çim, azot dozları, biçim, tohum, çimlenme

Abstract
To determine how mowing and nitrogen applications affect the seed yield components and germination characteristics of annual ryegrass (Lolium multiflorum L.), an experiment was conducted in Eskişehir Ecological Conditions in 2018 with Split-Plot in the Randomized Complete Block. The primary factor was mowing or not mowing, whereas the subfactor was nitrogen dose (0, 5, 10, 15, 20, and 25 kg/da). To determine the effect of the applications on the seed production and quality of annual ryegrass, plant height, spike length, number of fertile tillers, number of spikelets, TSW, seed yield, germination percentage, second-day germination percentage, mean germination time, seedling length, seedling fresh, and dry weight were examined. Among the results, mowing did not significantly affect the seed production and quality of annual ryegrass, and no significant difference occurred between nitrogen doses of 10–20 kg/da in terms of fertile tiller number and TSW. The highest seed yield, 120 kg/da, was obtained with 10 kg/da of nitrogen, and loss in yield was inevitable after this dose. Although total germination percentage did not change according to nitrogen dose, the highest second-day germination percentage and mean germination time were achieved in the unmowed plots with 20 kg/da of nitrogen. As a result, fields for planting annual ryegrass for seed production can be mowed or grazed in early spring. Although the best nitrogen dose for seed production was determined to be 10 kg/da, that rate can be slightly increased for earlier germination and seed emergence.

Keywords
Annual Ryegrass, nitrogen doses, mowing, seed, germination

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri