English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sivas-Uzunyayla Hayvancılık Üretme İstasyonu Arazisinin Toprak Etüd, H Arit Al Anması Ve Sınıflandırılması
(Soil Survey, Mapping And Classification Of Soils Sivas Uzunyayla Animal Husbandry Station )

Author : Alper DURAK  Selçuk ÇİMEN Kenan KILIÇ  
Type :
Printing Year : 1997
Number : 1997-1
Page : 401-414


Summary
Bu çalışmada Sivas-Uzunyayla hayvancılık üretme istasyonu topraklarının önemli fiziksel, kimyasal ve morfolojik özellikleri incelenmiş ve detaylı toprak haritası oluşturulmuştur. Yapılan toprak etüd ve haritalama sonucunda istasyon arazisindeki farklı toprak gruplan belirlenerek, toprak özellikleri ve sorunları ortaya konulup, üretilecek bitkilerin toprak isteklerinin neler olduğunun belirlenmesi ve bu doğrultuda ne gibi sonuç ve önerilerin yapılabileceği konularına açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Toprak taksonomisinin tanımlayıcı kriterlerine göre yapılan bu çalışmada, seri kategorisinde ayırt edilen Yapı serisi Typic Torriorthent olarak sınıflandırılırken, Huykesen, Yol ve Filmdir serileri Typic Torrifluvent olarak sınıflandırılmış, oluşumları, özellikleri ve sorunları tartışılmıştır.

Turkish Keywords


Abstract
In this study, important physical, chemical and morphological properties of the soils of Sivas-Uzunyayla animal husbandry station were investigated and detail soil map was prepared. After survey and mapping of the area soils, different soil groups were determined and soil properties and problems were defined. The soil requirements of the plants that will be grown in the area were determined and suggestion about land use were made. This study was made according to Soil Taxonomy. While Yapı series was classified as Typic Torriorthent, Huykesen, Yol and Filindir series were classified as Typic Torrifluvent and genesis, properties and problems of these series were discussed.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri