English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Su Stresinin Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Yaprak ve Toprağındaki Besin Elementleri Üzerine Etkisi
(The Effect of Water Stress on Nutrient Elements in the Leaf and Soil of Common Bean (Phaseolus vulgaris L.) )

Author : Sultan KIYMAZ  Ahu Alev ABACI-BAYAR, Ramazan BEYAZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020-3
Page : 130-140


Summary
Su kaynakları, birçok kurak ve yarı kurak alanlarda ekimi ve bitki üretimini artırmak için kıt ve sınırlayıcı bir faktördür. Bu çalışma, farklı su kısıtı koşulları altında dört fasulye çeşidinin makro ve mikro besin maddelerinin toprak ve bitki konsantrasyonu üzerindeki etkilerini araştırmak için yapılmış ve serada saksı denemesi olarak yürütülmüştür. Deneme konuları üç farklı sulama seviyesi ve dört fasulye çeşidinden oluşmuştur. Tam sulama (I1.00) seviyesinde makro ve mikro besin maddelerinin aşırı olduğu, I0.50 sulama seviyesindeki besin madde miktarındaki ise azalmanın olduğu belirlenmiştir. Su kısıtının en yüksek olduğu topraktaki makro ve mikro parametrelerin en yüksek değerleri "Gina" da elde edilmiştir. Bununla birlikte, su kısıtının en yüksek olduğu konularda yapraktaki mikro elementler açısından, en yüksek değerler "Sazova", mikro elementler açısından da en yüksek değerler "Gina" da elde edilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmada elde edilen verilere dayanarak, "Gina" nın, saksı denemesindeki diğer çeşitlere kıyasla su stresine karşı daha toleranslı olduğu söylenebilir.

Turkish Keywords
Fasulye, su kısıtı, yaprak, bitki besin maddeleri, toprak besin maddeleri

Abstract
Water resources are a scarce and limiting factor for expanding cultivation and plant production in many arid and semi-arid areas. This study was conducted to investigate the effects of different water deficit levels on soil and plant concentration of macro and micro nutrients of four common bean cultivars under different water deficit conditions and was carried out in a pot experiment in a greenhouse. The treatments consisted of three irrigation regimes (I1.00, I0.75 and I0.50), to which 100%, 75% and 50% of depleted water from field capacity soil level of the pot were applied to I1.00, I0.75 and I0.50 and four varieties (Sarıkız", "Sazova", "Kırkgünlük” and "Gina). It was determined that the amount of macro and micro nutrients in the I1.00 irrigation regime was excessive, the decreases in the amount of nutrients in the I0.50 irrigation regime. The highest values of the macro and micro parameters in the soil under the highest water constraint were obtained in "Gina". However, the highest values in the "Sazova" were obtained in terms of micro elements in the leaf, and the highest values were obtained from the "Gina" in terms of macro elements in the treatments of the highest water constraint. As a result, based on the data obtained in this study, it may be stated that "Gina" is more tolerant to water stress in comparison to the other varieties in the pot experiment.

Keywords
Common bean, water deficit, leaf, plant nutrients, soil nutrients

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri