English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Domates numunelerinde bazı Neonicotinoid Grubu İnsektisit Kalıntılarının saptanmasında QuEChERS ve LC-MS/MS ile Metot Validasyonu üzerine bir araştırma
(A Study on Method Validation with QuEChERS and LC-MS / MS for the detection of some Neonicotinoid Group Insecticide Residues in Tomato Samples )

Author : Tarık BALKAN  Kenan KARA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020-1
Page : 30-37


Summary
Yapılan bu çalışmada, domateste İmidacloprid, Acetamiprid, Thiamethoxam, Clothianidin ve Thiacloprid çoklu kalıntı analizi için analiz prosedürünün valide edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla domates örnekleri QuEChERS yöntemi kullanılıp ekstre edilerek LC-MS/MS cihazında analiz edilmiştir. Metot; tespit ve ölçüm limiti, doğrusallık ve doğruluk (tekrarlanabilirlik tekrar üretilebilirlik, geri kazanma) limitine göre değerlendirildi. Yöntemde beş pestisit için 5-150 µg L-1 aralığında doğrusallık saptanmıştır. Korelasyon katsayıları 0.992 - 0.996, tespit limitleri (LOD) ise 1.03 ve 1.22 µg L-1 arasında belirlenmiştir. Ölçüm limiti (LOQ) 3.44 ve 4.07 µg L-1 arasındadır. Beş neonikotinoid grubu insektisit ile iki farklı konsantrasyon (10 µg L-1, 50 µg L-1) seviyesinde zenginleştirilmiş domates numunelerinin geri kazanımı her iki konsantrasyonda da %88’in üzerinde bulunmuştur. Tekrarlanabilirlik için, relatif standart sapma (RSD%) 0.84 ile 5.43 arasında, tekrar üretilebilirlik için (RSD%), 4.58 ile 15.15 arasında değişmiştir. Tüm bulgular olması gereken geri alım sınırlarına (%70-120) ve kesinlik kabul oranı için belirtilen değerlere (RSD% ?% 20) uygundur.

Turkish Keywords
LC-MS/MS, metod validasyonu, neonicotinoid, pestisit kalıntısı, QuEChERS

Abstract
In this study, we aimed to validate the analysis procedure for the multiple residue analysis of imidacloprid, acetamiprid, thiamethoxam, clothianidin and thiacloprid in tomatoes. For this purpose, tomato samples were extracted using QuEChERS method and analyzed on LC-MS/MS instrument. The method was evaluated according to the limit of detection and measurement, linearity and accuracy (reproducibility, reproducibility, recovery). In the method, the linearity in the range of 5-150 µg L-1 was determined for five pesticides. The correlation coefficients range from 0.992 to 0.996. Detection limits (LOD) were between 1.03 and 1.22 µg L-1. The limits of quantification (LOQ) varies between(ranged from) 3.44 and 4.07 µg L-1. The recovery of fortified tomato samples in five different neonicotinoid groups of insecticides at two different concentrations (10 µg L-1, 50 µg L-1) was found to be above 88% in both concentrations.

Keywords
LC-MS/MS, method validation, neonicotinoid, pesticide residue, QuEChERS

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri