English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üzüm Yaprak Rengini Belirlemede Farklı Bir Yaklaşım
(A different approach for grape leaf color )

Author : Cüneyt UYAK  Adnan DOĞAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020-1
Page : 44-52


Summary
Meyve ve sebzelerde kullanım şekline göre değişiklik gösteren kaliteyi oluşturan albeniyi sağlayan pek çok faktör bulunmaktadır. Bilgi teknolojilerinin arttığı günümüzde eskiden değerlendirilmesi ve kritize edilmesi mümkün olmayan hususlar artık ölçülebilmekte değişimleri belirlenebilmektedir. Birçok alanda yararlanılmakta olan özelliklerden biri de bitkilerin yaprak ya da meyvelerinin sahip olduğu renk özellikleridir. Bahçe tarımına yönelik çeşitli araştırmalarda da renk değerleri ve bu değerlerin değişimlerinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Renk, renk faktörü, kalite ya da olgunluk belirleme ölçütü olarak kullanıldığı gibi hasat sonrası fizyolojisi ya da çeşitli biyotik ya da abiyotik stres şartlarına gösterdiği tepkiler belirlenirken de önemli bir kriterdir. Bitkilerde renk, çeşitli skalalar yardımıyla ölçülebilmekte ancak ölçümün hassasiyeti yeterli ölçüde sağlanamamaktadır. Renk ölçümü amacıyla üretilmiş olan bazı cihazlar ise araştırıcıya ek maliyet getirmektedir. Bu çalışma, dijital ortama aktarılan görüntülerin, yazılım desteğiyle değerlendirilmesi mantığıyla çalışmaktadır. Analizde OKI MB451 tarayıcıda 1200 dpi’da taranan ve JPEG formatında saklanan renkli görüntü kullanılarak ölçümlemeler yapılmıştır. Çalışmada hem yaprağı hem meyvesi tüketilen bir tür olması ve birçok bilimsel çalışma kapsamında renk özelliklerinin belirlenmesine ihtiyaç duyulması nedeniyle asma yaprakları kullanılmış, yapılmış olan ölçümler 3 farklı renk ölçme yöntemiyle karşılaştırılarak tablo halinde sunulmuştur. Bu yöntemle araştırıcıların ek bir cihaza gereksinim duymadan, bilgisayar, kamera veya ışık düzeneklerine sahip platform kamera yardımıyla ihtiyaç duyduğu sonuçlara ulaşabilmesi hedeflenmiştir. Sonuç olarak standart renk ölçüm metoduyla karşılaştırıldığında üç metot arasında önemli bir ilişkinin olduğu görülmüş; renk ölçer ve Photoshop ile yapılan ölçümler arasındaki ilişki (R2=0.94-0,96) bulunmuştur. Bu çalışma renk değerinin belirlenmesinde Photoshop ile uygulanan metodun tekrar edilebilirliğinin ve güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermiştir.

Turkish Keywords
Üzüm, yaprak rengi, CIE Lab, photoshop.

Abstract
There are many factors that make up the allure and quality of agricultural commodities. Today with highly developed information technologies, the cases, which were not able to be assessed and criticized previously, are able to be measured and differences in changes are able to be identified. Color characteristics of the leaves or fruits are commonly used to assess quality attributes of agricultural products. Color values and changes in color attributes are investigated in horticulture researches. Color is a significant indicator of quality and maturity and most of the time is used to determine the post-harvest physiology or the response of plants to various biotic or abiotic stress conditions. Plant colors can be measured by various scales, but the accuracy of the measurements cannot be ensured sufficiently. The devices designed and produced specially for color measurements bring additional cost to the researchers. In this study, software was used to assess color attributes of digital images. In the analysis, measurements were made on JPEG images scanned at 1200 dpi. Grapevine leaves were used in this study since both the leaves and fruits were consumed and because of the need to determine the color characteristics within the scope of many scientific studies. Measurements made with 3 different color measurement methods were compared and presented in tables. With this method, it was aimed that the researchers reached the results they need with the aid of a computer, camera or platform camera with lighting devices without the need of an additional device. There were significant relationships between color measurement methods. Photoshop measurements had highly significant relationships with color meter measurements (R2 = 0.94-0.96). It was concluded based on present findings that Photoshop could yield reliable and repeatable color measurements without any needs for special instruments.

Keywords
Grape, leaf color, CIE Lab, photoshop.

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri