English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat- Güzelce Sulama Barajı Gövdesi' Kil Çekirdek Dolgusuyla, Kapama Seddesi Homojen Dolgusunun Ve Rezervuar Alanı Zeminlerinin Mineralojik Yapılarının Mühendislik Davranışlarına Etkilerinin Araştırılması
(The Research Of The Effects Of Mineralogical Structures Of Tokat Güzelce Watering Dam Clay Core Embankment, Closing Embankment And Reservoir Area Soils On Engineering Behaviours )

Author : Bahattin ÖZTOPRAK  Alper DURAK  
Type :
Printing Year : 1997
Number : 1997-1
Page : 363-384


Summary
Bu çalışmada, Güzelce Barajı kil çekirdek ve kapama seddesi dolgusunda kullanılacak materyaller ile, rezervuar alanı materyallerinin mineralojik yapılarının mühendislik davranışlarına etkisi araştırılmıştır. Mineralojik analizler sonucunda hakim kil mineralleri sırasıyla montmorillonit, kaolinit ve klorit olarak bulunmuştur. Birleştirilmiş zemin sınıfları SC, SC-CL, CL, SM, GC, tekstürü SL, SCL, LS, L, CLMir. Kil fraksiyonunun düşük olmasına rağmen materyallerin; orta plastik Özellik göstermesini, aktİvitenin yüksek çıkmasını, şişme potansiyelinin düşük ve orta değerlerde olmasını hakim kil minerali olan montmorillonit etkilemiştir. Zemin bileşimi, materyallerin fiziksel ve mühendislik özelliklerini önemli ölçüde etkilemiştir. Materyaller kil çekirdek ve kapama seddesi dolgusunda güvenle kullanılabilir. Rezervuar alanı yeri; geçirimlilik, yeterli toprak-yeterli su seviyesi derinliği ve yüzey eğimi açısından uygundur.

Turkish Keywords


Abstract
In this study the effects of mineralogical structures of materials which will be used in the Güzelce Dam clay core and closing embankment and of reservoir area on engineering behaviours were investigeted. From the results of the mineralogical analyses, it has been determihed that dominant clay minerals are montmoriiIonite, kaolinite and chlorite respectively. Unifed soil classes are SC, SC-CL, CL, SM, GC, are texture are SL, SCL, LS, L, CL. In spite of the low fraction of clay, the montmoriilonite which is the dominant clay mineral effects the medium plastic properties of materials, height of activity and being low and medium values of swelling potential. Soil composition significantly effected on physical and engineering properties of the materials. The materials can be used safely in clay core and closing embankment. The reservoir area is appropriate in terms of permeabiHity, sufficient soil, sufficient water level, depth and surface slope.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri