English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı Azot Dozu Uygulamalarının Çörekotu (Nigella sativa L.) Bitkisinde Etkileri: Bazı Bitkisel Değerler ve Yağ Oranı
(Effects of Different Nitrogen Dose Applications on Black Cumin (Nigella sativa L.): Some Vegetative Values and Oil Ratio )

Author : M. Necat İZGİ  -  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020-1
Page : 38-43


Summary
Çörekotu; dünyada ve Türkiye’nin birçok yöresinde yetiştiriciliği yapılan, Ranunculaceae familyasına ait bir tıbbi ve baharat bitkisidir. Bu çalışmada; Mardin İli ova şartlarında, çörekotu bitkisinde bitkisel özellikler ve yağ oranı üzerine, farklı azot dozlarının etkisi (0, 40, 60, 80, 100 kg ha-1) araştırılmıştır. Araştırmada; bitki boyu, dal sayısı, kapsül sayısı, bin tohum ağırlığı, tohum verimi gibi bitkisel özelliklerin yanı sıra sabit yağ oranı da incelenmiştir. Olgun bitki tohumlarındaki sabit yağ oranı NMR ile belirlenmiş ve soğuk presle izolasyonu yapılmıştır. Çalışma sonucunda, artan azot dozları, incelenen bitkisel özellikleri üzerine genelde paralel yönde etkilediği ve tohum veriminin 103.4 -133.1 kg da-1 arasında değiştiği, en yüksek yağ oranının %39.5 olduğu tespit edilmiştir.

Turkish Keywords
Azot, çörekotu, Nigella sativa L., sabit yağ oranı, tohum verimi

Abstract
Nigella is a medicinal and spice plant belonging to Ranunculaceae family which is cultivated in many regions of the world and in Turkey. In this study, the effect of different nitrogen doses (0, 40, 60, 80, 100 kg ha-1) on black cumin plant characteristics and oil content in plain conditions in Mardin province was investigated. In this research, plant height, number of branches, number of capsules, thousand seed weight, seed yield and fatty oil rate were examined. The fatty oil content of the mature plant seeds was determined by NMR and isolated by cold press. As a result of the study, it was determined that increasing nitrogen doses had a parallel effect on the plant characteristics examined. Seed yield is ranged between 103.4 - 133.1 kg da-1 and the highest oil content was 39.5%.

Keywords
Black cumin, fatty oil, Nigella sativa L., nitrogen, seed yield

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri