English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bazı Çeltik Genotiplerinin (Oryza sativa L.) Verim ve Kalite Parametrelerinin Korelasyon Analizi ile Belirlenmesi
(Determination of Yield and Quality Parameters of Some Paddy Genotypes (Oryza sativa L.) by Correlation Analysis )

Author : İsmail NANELİ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-2
Page : 129-134


Summary
Bazı çeltik genotiplerinin (Oryza sativa L.) verim ve kalite parametreleri arasındaki ilişki korelasyon analizi ile belirlenmiştir. Çalışma; Erbaa, Niksar, Pazar lokasyonlarında iki yıl 15 çeltik genotipiyle gerçekleştirilmiştir. Denemeler, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. Genotipler, Spearman korelasyon testine göre incelenmiştir. Çeltik verimi (PY) ile salkım çıkarma süresi (PHT, r = 0.163*), olgunlaşma süresi (MT, r = 0.252*), salkımda tane sayısı (NGP, r = 0.325**), bin tane ağırlığı (TGW, r = 0.159*), metrekarede salkım sayısı (TNPM, r = 0.282**), tek salkım verimi (SPY, r = 0.188*), kırıklı pirinç randımanı (BRY, r = 0.721**), kırıksız pirinç randımanı (UBRY, r = 0.502*), hasat indeksi (HI, r = 0.651**) aralarında önemli pozitif korelasyon belirlenmiştir. Kalite bakımından kırıklı (BRY) veya kırıksız (UBRY) pirinç randımanı ile salkımda tane sayısı (NGP, r = 0.768**), metrekarede salkım sayısı (TNPM, r = 0.629**), hasat indeksi (HI, sırasıyla; r = 0.729**, r = 0.503*) aralarında önemli pozitif korelasyon saptanmıştır. İncelenen özelliklerden elde edilen veriler, verim ve kalite bakımından üstün çeltik genotiplerin ıslah edilmesi sırasında ıslahçılara yardımcı olacaktır.

Turkish Keywords
Çeltik, Genotip, Kalite, Korelasyon, Verim

Abstract
The correlation between yield and quality parameters of some paddy genotypes (Oryza sativa L.) was determined by correlation analysis. The study; Erbaa, Niksar, Pazar locations were carried out with 15 paddy genotypes for two years. The experiments were established with four replications according to the Randomized Blocks Experimental Design. Genotypes were examined according to Spearman correlation test. Paddy yield (PY) and panicle heading time (PHT, r = 0.163 *), maturation time (MT, r = 0.252 *), the number of grains per panicle (NGP, r = 0.325**), thousand grain weight (TGW, r = 0.159 *), the number of productive tillers per square meter (TNPM, r = 0.282**), single panicle yield (SPY, r = 0.188 *), broken rice yield (BRY, r = 0.721 **), unbroken rice yield (UBRY, r = 0.502 *), harvest index (HI, r = 0.651 **) was a significant positive correlation between them. In terms of quality, there was significant positive correlation between broken (BRY) or unbroken (UBRY) rice yield and the number of grains per panicle (NGP, r = 0.768 **), the number of productive tillers per square meter (TNPM, r = 0.629 **), harvest index (HI, r = 0.729 **, r = 0.503 *, respectively). The data obtained from the investigated properties will help breeders in breeding superior paddy genotypes in yield and quality.

Keywords
Paddy, Genotype, Quality, Correlation, Yield

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri