English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


In Vitro Koşulları Altında Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Kuraklığa Toleransı
(Drought Tolerance of Some Wine Grape Cultivars Under in Vitro Conditions )

Author : Neval TOPCU ALTINCI  Rüstem CANGİ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-2
Page : 145-152


Summary
Bu araştırmada, Türkiye’de yetiştirilen bazı önemli şaraplık üzüm çeşitlerinin (‘Sultani Çekirdeksiz’, ‘Narince’, ‘Öküzgözü’, ‘Boğazkere’, ‘Emir’ ve ‘Çalkarası’) kuraklık stresine toleranslarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada çeşitlere ait in vitro şartlarda yetiştirilen eksplantlara kuraklık stresi 3 farklı PEG (8000) dozu (%2,4 ve 6) olacak şekilde uygulanmıştır. Altı hafta süreyle strese maruz bırakılan bitkilerde yaş ağırlık, kuru ağırlık, sürgün uzunluğu, sürgün sayısı, yaprak sayısı, iyon sızıntısı, oransal su kapsamı, prolin miktarı ve lipid peroksidasyonu (MDA) belirlenmiştir. PEG uygulamaları, yüksek dozlarda daha belirgin olacak şekilde, yaş ağırlık, kuru ağırlık, sürgün uzunluğu, sürgün sayısı ve yaprak sayısında belirgin azalmalara neden olmuştur. İyon sızıntısı bütün asma çeşitlerinde kontrole kıyasla PEG uygulamalarında daha yüksek olarak ölçülmüştür. PEG’nin üç konsantrasyonu da bütün çeşitlerin eksplantlarının oransal su kapsamında azalmaya neden olmuştur. Explantlardaki prolin miktarı aratan PEG uygulama dozuna bağlı olarak artış göstermiştir. MDA içeriği açısından %2’lik PEG uygulamasına verilen tepki çeşitlere bağlı olarak değişirken, yüksek konsantrasyonda (%4 veya %6) PEG uygulaması bütün çeşitlerin MDA içeriğinde önemli artışlara neden olmuştur.

Turkish Keywords
PEG; in vitro Screening; Prolin; MDA

Abstract
This study was conducted to determine the drought tolerance of 6 different economically important wine grape cultivars ( ‘Sultani Seedless’, ‘Çalkarası’, ‘Emir’, ‘Boğazkere’, ‘Öküzgözü’, ‘Narince’) of Turkey under in vitro conditions. Drought stress was induced on in vitro-grown explants by 3 different PEG (8000) (poly ethylene glycol) doses (2, 4 and 6 %). Plants were subjected to drought stress for 6 weeks and plant fresh weight, dry weight, shoot length, number of shoots, number of leaves, electrolyte leakage, relative water content, proline content and lipid peroxidation (MDA) were determined. Being more distinctive at higher doses, PEG treatments yielded significant decreases in fresh weight, dry weight, shoot length, number of shoots and number of leaves. As compared to the control, PEG treatments also yielded greater electrolyte leakage in all cultivars. All three PEG concentrations decreased relative water content of all cultivars. Proline content of explants increased with increasing PEG doses. While plant response to PEG treatments varied with the cultivars in 2 % PEG treatments, significant increases were observed in MDA content of all cultivars at higher doses (4 and 6 %).

Keywords
PEG; in vitro Screening; Proline; MDA

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri