English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Süt Üretimini Etkileyen Faktörler için Bir Path Analizi
(A Path Analysis of Factors Affecting 305-Day Milk Production in Jersey Cows )

Author : Yalçın TAHTALI  Lütfi BAYYURT Samet Hasan ABACI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-3
Page : 171-176


Summary
Bu çalışmanın amacı path analizi kullanarak Jersey ineklerinin 305 günlük süt üretimleri üzerine buzağılama yaşının(AC), buzağılama yılının(YC), buzağılama mevsiminin(SC) ve laktasyon uzunluğunun(LL) doğrudan, dolaylı ve toplam etkilerini belirlemektir. Kullanılan veriler, Türkiye'de Karaköy Devlet Çiftliği'nde 2002'den 2012'ye kadar buzağılayan 617 Jersey ineğinin 1717 laktasyon verim kayıtlarını içermektedir. Sonuçlar AC, YC, SC ve LL' nin Jersey ineklerinin 305 günlük süt üretimi üzerinde istatistiksel olarak önemli etkileri olduğunu göstermiştir. Sonuçlar ayrıca LL' nin 305 günlük süt üretimi üzerindeki doğrudan ve toplam etkilerinin AC' nin, YC ve SC' nin etkisinden daha yüksek olduğunu, ancak AC' nin 305 günlük süt üretimi üzerindeki dolaylı etkisinin en yüksek olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, inek başına süt üretiminin arttırılmasını kolaylaştırmak için, laktasyon uzunluğunun kullanılması, Jersey ineklerinin yönetimi ve genetik değerlendirilmesi için bazı yararlı bilgiler sağlamaktadır.

Turkish Keywords
Korelasyon, Jersey ineği, Path katsayısı

Abstract
The purpose of this paper was to determine the direct, indirect and total effect of age of calving (AC), year of calving (YC), calving season (SC) and lactation length (LL) on 305-day milk production (305-DMP) in Jersey cows using path analysis. The data used included 1717 lactation yield records of 617 Jersey cows calving from 2002 to 2012 on the Karakoy State Farm in Turkey. The results showed that AC, YC, SC and LL had statistically important effects on the 305-day milk production of the Jersey cows. The results further indicated that the direct and total effects of LL on 305-day milk production were higher than the effect of AC, YC and SC, although the indirect effect of AC on 305-day milk production was the highest. As a consequence, to facilitate increasing milk production per cow, the use of the lactation length provides some useful knowledge for management and the genetic evaluation of Jersey cows.

Keywords
Correlation, Jersey cows, Path coefficient

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri