English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat - Bedirkale Sulama Barajı Çekirdek Dolgusunda Kullanılan Kil Materyalin Minerolojik Yapısının Mühendislik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması
(A Search On Mınerologıcal Structure Of The Clay Core Embankment- Used In Tokat- Bedirkale Irrigation Dam And It Is Efects On Civil Engineering Properties )

Author : Ahmet ESMERAY  Mustafa KILIÇ  
Type :
Printing Year : 1997
Number : 1997-1
Page : 299-325


Summary
Bu araştırmanın amacı; Tokat - Bedirkale sulama barajında kullanılan çekirdek dolgu kil materyalin, mineralojik yapısının mühendislik Özelliklerini ne şekilde etkilediğinin belirlenmesidir. Genel olarak araştırma zemini açık işletmeye uygun sert toprak ve yumuşak toprak sınıfında olup, çakıl, kum, silt ve kilden oluşmuştur. Endeks özelliklerinden tane çapı dağılım derecesi iyi, özgül ağırlık, porozite, boşluk oranı, doğal su içeriği, doygunluk yüzdesi, kıvam limitleri ve aktıvite yönünden kriter değerler arasında kaldıkları tesbit edilmiştir. Endeks özelliklere bağlı olarak yapılan sınıflandırma çalışmasında, araştırma alanı zemininin SC ve SC-CL toprak gruplarında ve plastikliği orta inorganik killer sınıfında yer aldıkları belirlenmiştir. Araştırma zemini mineralojik yönden klorit, halloysit ve kaolinit kil tiplerini içermektedir. Kimyasal özelliklerinden organik madde, kireç miktarı, toprak reaksiyonu, katyon değişim kapasitesi, çözülebilir tuz, elektriksel iletkenlik ve değişebilir sodyum yüzdesi değerleri geçirimsiz dolgu materyali için uygun özellikler göstermektedir. Mühendislik özelliklerinden olan kompaksiyon, konsolidasyon, kayma direnci, perméabilité, dispersiflik ve şişme potansiyeli değerleri, mineralojik yapıya uygun davranışlar göstermiş olup, kaolinit, halloysit ve klorit içerikli killi zeminlerin geçirimsiz dolgu materyali olarak kullanılabileceği tesbit edilmiştir.

Turkish Keywords
Kompaksiyon Konsol idasy on Kayma Direnci Perméabilité Dispersifîik Şişme Potansiyeli Kil Mineralojisi

Abstract
The aim of this study is to investigate, the minerological structure of the clay core embankment materials which are used Tokat - Bedirkale irrigation Dam effect the engineering properties. In general investigated ground is of hard soil and soft soil composed of silt, sand and clay which is suitable for open gallery. From the viewpoint of index properties the particle size distribution is good, and we have determined that the gravity, porosity, rate of hollows, natural water content, saturation pencentage, consentration limits and the activity are with in the tolerable borders. In the classification carried out in relation with index properties its also been observed that the search ground is in the SC and SC-CL group and it is plasticity is moderate while it takes place in inorgonic clay class. The search ground consists of chlorite, holloisite and kaolinite in terms of minerology. Organic material, percentage of lime, soil reaction, capacity of cation exchange, saluable salt, electric conductivity and changeable sodium percentage; related to chemical properties have appropriate particularities for impermeable embankment material. As of engineering properties; it is compaction, consolidation, sliding resistance, permeability, dispersivity and swelling potential exhibit minerologically suitable behaviors and it is observed that the koalinite, halloysite and chlorite materials can be used as impermeble embankment materials.

Keywords
Compaction Consolidation Sliding Resistance Permeability Dispersivity Swelling Potent

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri