English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İki farklı aşı yönteminin Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi ile farklı anaçların çeliklerinin oluşturduğu aşı kombinasyonlarında bazı aşı özellikleri üzerine etkileri
(The effects of two different grafting methods on some graft properties of the graft combinations consisted of the steels of Sultani Seedless grape variety and different American rootstocks )

Author : Cuma ARIK  Ahmet ALTINDİŞLİ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-3
Page : 211-219


Summary
Denemede Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi aşı kalemleri ile üç asma anacının (1103P, 41B ve Ramsey) çelikleri kullanılmıştır. Çelikler iki farklı aşı yöntemi (omega ve yonga) ile aşılanmıştır. Denemede aşıların ve anaçların kaynaştırma ve alıştırma odalarındaki aşı başarısı değerlendirilmiştir. Kallus gelişim düzeyi bakımından 1103P anacı ve 1103P omega aşılı çelikleri başarılı olmuştur. 1103P omega aşılı çelikleri anaç tarafında ve toplam kallus bakımından en yüksek değeri alırken kalem tarafında en fazla kallus 41B yonga aşılarında belirlenmiştir. 1103P omega aşılarında en yüksek sürme görülen çelik yüzdesi (%100), en uzun ortalama sürgün uzunluğu (42. gün 19.5 cm), en fazla köklenme görülen aşılı çelik yüzdesi (42. gün %23), en fazla ortalama kök sayısı (42. gün 35 adet), en fazla ortalama kök uzunluğu (42. gün 3.8 cm) ve dip kısmında çürüme olan en az aşılı çelik yüzdesi (%10) belirlenmiştir. Aynı anacın yonga aşılı çelikleri sürme görülen aşılı çelik yüzdesi (42. gün %46), ortalama sürgün uzunluğu (42. gün 11 cm), köklenme görülen aşılı çelik yüzdesi (42. gün %17), ortalama kök sayısı (42. gün 21 adet) ve ortalama kök uzunluğu (42. gün 1.9 cm) bakımından ikinci sırada yer almıştır. İncelenen ölçütlerde genel olarak 35. günden sonra gerileme olduğundan dolayı 4 haftalık kaynaştırmanın ardından 1 haftalık alıştırma süresi uygun bulunmuştur. Ayrıca bu çalışmada 1103P ve 41B anaçları için omega aşı yöntemi ve Ramsey anacı için ise yonga aşı yöntemi ön plana çıkmıştır.

Turkish Keywords
yonga, omega, 1103P, 41B, Ramsey,

Abstract
In this experiment, scions of Sultani Seedless grapevine variety and cuttings of three vine rootstocks (1103P, 41B and Ramsey) were used. The cuttings were grafted with two different grafting methods (omega and chip-budding). Graft successes of grafting methods and rootstocks in fusion (callusing room) and adaptation rooms were evaluated. In respect of callus level, 1103P rootstock and 1103P rootstock omega grafted cuttings are successful. When 1103P omega grafted cuttings had the highest amount in respect of callus on rootstock side and total callus; the highest amount callus on scion side were weighed at 41B chip-budding grafted cuttings. 1103P/S.Ç. omega grafted cuttings had the highest percentage of sprouted grafted cuttings (42.day, 100%), average of shoot length (42.day, 19.5 cm), percentage of rooted grafted cuttings (42.day, 23%), average of root number (42.day, 35 roots), average of root length (42.day, 3.8 cm) and the lowest percentage of grafted cuttings having decay on their bottom (10%). Also chip-budding grafted cuttings of the same scion/rootstock graft combination were second about percentage of sprouted grafted cuttings (42.day, 46 %), average of shoot length (42.day, 11 cm), percentage of rooted grafted cuttings (42.day, 17%), average of root number (42.day, 21 roots) and average of root length (42.day, 1.9 cm). One week adaptation phase after four week fusion phase is considered appropriate, because there were regression in general about evaluated criteria 35 days after grafting. Moreover omega graft method for 1103P and 41B and chip-budding graft method for Ramsey with Sultani Seedless grafting combination were suggestible.

Keywords
chip-budding, omega, 1103P, 41B, Ramsey

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri