English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Determination of Suitable Organic Grape Production Areas in Kelkit Basin and Mapping by Geographical Information Systems
(Determination of Suitable Organic Grape Production Areas in Kelkit Basin and Mapping by Geographical Information Systems )

Author : Hakan KARADAĞ  Kenan YILDIZ, Hakan Mete DOĞAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-3
Page : 187-196


Summary
Kelkit Havzası Tokat, Amasya, Gümüşhane, Erzincan, Giresun ve Sivas illeri sınırları içerisinde kalan 15 ilçeyi kapsamaktadır. Üzüm havzanın önemli ekonomik kaynaklarından biridir. Üzüm üretimi özellikle aşağı Kelkit Havzası bölgesinde yoğun olarak yapılmaktadır. Çalışmamızda, havzada organik üzüm üretimi için uygun alanların belirlenmesi ve haritalandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla arazi etütleri yapılmış, noktasal veriler GPS ile toplanmış ve 1230 nokta değeri hesaplanmıştır. Nokta değerinin hesaplanmasında, arazi kullanım kabiliyeti, arazi kirlilik durumu, erozyon risk grupları ve toprak grupları kriter olarak kullanılmıştır. Organik tarım uygulamalarının düzenlenmesi doğrultusunda, organik tarımla uyumlu kirlilik miktarının hesaplanmasında, yoğun tarımsal faaliyetler, yolların etkisi, yerleşim yeri etkisi, su kaynakları, toprak kirliliği ve sanayi-maden alanlarının etkileri ele alınmıştır. Bu hesaplanmış değerler kullanılarak, haritalar IDW (Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon) analizi ile ArcGIS (9.3) programında oluşturulmuştur. Üretilen haritalara göre organik üzüm üretim alanları ortaya konulmuştur. Çalışmada, mikroklima özelliği taşıyan alanlarda ve havzanın büyük bir bölümünde organik üzüm yetiştirilebileceği belirlenmiştir.

Turkish Keywords
Kelkit Havzası, Organik Bağcılık, GIS, IDW

Abstract
Kelkit Basin contained 15 districts within boundaries of Tokat, Amasya, Gümüşhane, Erzincan, Giresun and Sivas provinces. Grape is an important feature of economic items of the basin. Grape production especially making in named lower Kelkit Basin area districts intensively. Our study aimed to determine the appropriate fields for organic grape production in the basin and mapping the suitable areas. For this aim, land surveys were conducted, point data were collected with GPS and the 1230 point value is calculated. On the calculation of point value, Land Use Capability, land pollution situation, erosion risk groups and soil groups are used as criteria. In line with the regulation of organic farming practices, in calculating the amount of pollution in compliance with organic farming, intense agricultural activity, the impact of roads, settlements influence, water resources, the effects of soil pollution and industrial-mining areas were taken into account. By using these calculated values, maps were created in the program ArcGIS (9.3) by analysis of IDW (Inverse Distance Weighted). According to the generated maps, organic grape production areas were put forward. In the study, it was determined that organic grapes could be grown in areas bearing microclimate and in a large part of the basin.

Keywords
Kelkit Basin, Organic Grape, GIS, IDW

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri