English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat İlinde Kamu Kuruluşları Desteğiyle Yapılan Besi Sığırı Ahırlarının Yapısal Ve Çevre Koşulları Yönünden Durumu Ve Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma
(A Research On The Situation And Improvement Possibilities Of The Barns Constructed By The State Organizations In Relation To Structural And Environmental Conditions In Tokat Province )

Author : Sedat KARAMAN  Tahir EKMEKYAPAR  
Type :
Printing Year : 1997
Number : 1997-1
Page : 263-281


Summary
Ülkemiz kalkınmasında hayvancılığın önemli bir yeri vardır. Bu nedenle ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve hayvanlardan sağlanan verimin artırılması gerekmektedir. Besi sığırcılığı işletmelerinde işletme içi üretim çalışmalarıyla hayvanların üretim performanslarını etkileyen önemli etkenlerden biri de, verim düzeyleri yüksek hayvanların elde edilmesi ve beslenmenin yanında hayvanların barındınlacağı ahırlar olmaktadır. Hayvan başına üretimin artırılması beslenme bakım ve ıslah gibi etkenler yanında uygun çevre koşullarına sahip ahırların planlanmasıyla sağlanabilir. Bu nedenle ülkemizde özellikle kırsal alanlarda hayvan barınakları yönünden uygun barınak planlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu araştırma aynı amaca yönelik olarak önemli bir besi sığırcılığı potansiyeline sahip olan Tokat yöresinde, kamu kuruluşları desteğiyle yapılan besi sığırı ahırlarının yapısal durumlarını belirlemek, geliştirme olanaklarını saptamak ve yörede uygulanabilecek ahır planlarım hazırlamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacını gerçekleştirebilmek için yöredeki 105 adet besi sığırı ahırı araştırma mateıyali olarak alınmıştır.

Turkish Keywords


Abstract
A beef cattle barn has an important effect on the beef cattle production. The animal shelters which are planned and built suitable to the environmental conditotions increase the yield each animal, in addition to other factors such as feeding, husbandry and breeding, for this reason, the existing animal shelters in different regions of our country have to be studied and the appropriate shelter plans should be prepared. The purpose of this study is to investigate the existing structural conditions and environmental conditions (temperature, relative humidity, ventilation, lighting) to explore the possibilités for the improvement of present structures and to design the suggestible plans for the beef cattle bam in Tokat province. For this purpose 105 beef cattle bams were selected in this region.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri