English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat İli'nin Ekonomik Olarak Önemli Tıbbi ve Aromatik Bitki Potansiyelinin Araştırılması
(Researching the Potential of Economically Important Medicinal and Aromatic Plants of Tokat Province )

Author : Esra KAPLAN  Hakan Mete DOĞAN Ekrem BUHAN Çisem Nildem DOĞAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-2
Page : 153-162


Summary
Tokat ili Orta Karadeniz ile İç Anadolu bölgesi arasında kalan Yeşilırmak havzasında yer almaktadır ve ekosistem ve bitki biyolojik çeşitliliği bakımından önemlidir. Günümüzde, ekonomik açıdan önemli olan bitki türlerinin araştırılması ilde bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmada Tokat ilinin ekonomik açıdan önemli tıbbi ve aromatik bitkilerinin potansiyeli yeni Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) metodolojileri ve anket teknikleri kullanılarak araştırılmıştır. Araştırma üç ana aşamada tamamlanmıştır. İlk olarak, Tokat ilinin florası için orijinal bir CBS veri tabanı, 2008-2016 yılları arasında araziden toplanan coğrafik referanslı veriler kullanılarak oluşturulmuştur. Daha sonra, ekonomistler ve bitki taksonomistleri tarafından hazırlanan bir anket, yerel halk ve bitki satıcıları arasından seçilen hedef kitlelere 2016 yılında uygulanmıştır. Son olarak, anket sonuçları ve CBS veri tabanı önemli bitki türleri alanlarını haritalamak için birlikte değerlendirilmiştir. Anket sonuçlarına göre, toplam 40 tıbbi aromatik bitki türü ekonomik olarak önemli olarak tanımlanmıştır. Çalışma alanındaki bu tıbbi aromatik bitki türleri, baharat (1 tür), baharat-kozmetik (2 tür), bitki çay baharatı (2 tür), bitki çayı (3 tür), bitki çay-baharat-kozmetik (7 tür), bitki çay-kozmetik (10 tür) ve bitki çay-kozmetik-parfüm (15 tür) olarak değerlendirilmiştir. CBS veri tabanı sorguladıktan sonra, Tokat florasında bu türlerden 16'sı bulunmuş ve lokasyonları haritalanmıştır. Bu türler, Allium sativum L.,Calendula officinalis L., Hypericum perforatum L., Laurus nobilis L., Matricaria chamomilla L., Melissa officinalis L., Mentha piperita L., Mentha pulegium L., Mentha spicata L.,Nigella orientalis L., Rosa canina L., Thymus leucotrichus Hal., Thymus praecox Opiz, Tilia rubra, Tilia tomentosa ve Trigonella foenum graecum L. olarak özetlenebilir. Bu sonuçlar, araştırmacılar, bitki satıcıları, çiftçiler ve karar vericiler için önem arz etmektedir.

Turkish Keywords
Ekonomi, CBS, Tıbbi Aromatik Bitkiler, Tokat, Yeşilırmak Havzası

Abstract
Tokat province is located in the Yeşilırmak Basin that is between the Middle Black Sea and the Inner Anatolia regions, and is important in terms of ecosystem and plant biological diversity. Nowadays, researching plant species that are economically important has become a necessity in the province. In this study, the potential of economically important medicinal and aromatic plants of Tokat province was researched by utilizing new Geographic Information Systems (GIS) methodologies and questionnaire techniques. The research was completed three main steps. First, anoriginal GIS database for the flora of Tokat province was created by utilizing geo-referenced data collected from the field between 2008 and 2016. Then, a questionnaire prepared by the economists and plant taxonomists were applied to the target audiences selected among the local people and plant sellers in 2016. Finally,the questionnaire results and the GIS database were evaluated together in order to map important plant species areas. According to the questionnaire results, a total of 40 medicinal aromatic plant specieswere identified as economically important. These medical aromatic plant species have been evaluated as spice (1 species), spice-cosmetic (2 species), herbal tea-spice (2 species), herbal tea (3 species), herbal tea-spice-cosmetic (7 species), herbal tea-cosmetic (10 species) and herbal tea-cosmetic-perfume (15 species) in the study area. After querying the GIS database, 16 of these species were found in the Tokat flora and their locations were mapped. These species can be summarized as Allium sativum L., Calendula officinalis L, Hypericum perforatum L., Laurus nobilis L., Matricaria chamomilla L., Melissa officinalis L., Mentha piperita L., Mentha pulegium L., Mentha spicata L., Nigella orientalis L., Rosa canina L., Thymus leucotrichus Hal., Thymus praecox Opiz, Tilia rubra, Tilia tomentosa, and Trigonella foenum graecum L. These results are important for researchers, plant vendors, farmers and decision-makers.

Keywords
Economy, GIS, medicinal and aromatic plants, Tokat, Yeşilırmak Basin

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri