English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bazı Ceviz Genotiplerinin Orta Anadolu Koşullarındaki Pomolojik ve Kimyasal Özellikleri
(Pomological and Chemical Properties of Some Walnut Genotypes in Central Anatolia )

Author : Safder BAYAZİT  Oguzhan CALIŞKAN Derya KILIÇ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-3
Page : 243-249


Summary
Bu araştırma Kırşehir ekolojik koşullarında yetiştirilen Bilecik, Yavuz, Şebin ceviz çeşitleri ve Yerli ceviz genotipinin bazı pomolojik ve kimyasal özelliklerinin saptanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kabuklu ve iç ceviz ağırlığı, kabuklu meyve eni, boyu, çapı gibi bazı özellikler ölçülmüştür. Ortalama kabuklu ceviz ağırlığı 17.33 g (Yavuz) ile 12.83 g (Sebin) arasında değişirken, iç ceviz oranı %46.07 (Bilecik) ile %49.43 (Yavuz) arasında değişmiştir. Meyve eni 37.63 mm (Yavuz) ile 31.33 mm (Yerli), meyve boyu 52.25 mm (Yavuz) ile 41.07 mm (Yerli), arasında dağılım göstermiştir. %63.20 ile en yüksek yağ oranı Yavuz çeşidinden elde edilirken, en düşük değer %53.90 ile Bilecik çeşidinden elde edilmiştir. Yağ oranlarının aksine en yüksek protein oranı Bilecik çeşidinde belirlenmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde Yavuz ve Şebin ceviz çeşitlerinin Orta Anadolu koşulları için uygun olduğu anlaşılmaktadır

Turkish Keywords
Ceviz (Junglas regia L.), çeşit, kabuklu ceviz iç ceviz, Orta Anadolu

Abstract
This study was carried out to determine of some pomological and chemical characteristics of Bilecik, Yavuz, Sebin walnut cultivars and Yerli genotype grown in Kırşehir, Turkey. Characteristics of walnut such as nut weight, kernel weight, nut width, nut hight and nut diameter and some kernel features were investigated. The results revealed that the average weight of fruit was ranged from 17.33 g (Yavuz) to 12.83 g (Sebin), the nut width alternated from 37.63 mm (Yavuz) to 31.33 mm (Yerli), the nut height ranged from 52.25 mm (Yavuz) to 41.07 mm (Yerli), and the kernel percentage ranged from 46.07% (Bilecik) to 49.43% (Yavuz). The highest oil content was detected in Yavuz cultivar (63.20%), while the lowest value was obtained from the Bilecik cultivar with 53.90%. Contrary to fat content, the highest protein content was detected in the Bilecik cultivar. Consequently, our data showed that the fruit properties of Yavuz and Sebin cultivars were superior than the others in Central Anatolian ecological conditions.

Keywords
Walnut (Junglas regia L.), cultivars, nut, kernel characteristics, Central Anatolia

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri