English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sıralı Değişken Oranlı Gübre Makinelerinin Geliştirilmesi ve Performansı
(Development of a Row Type Variable Rate Fertilizer Machine and its Performance )

Author : Ufuk TÜRKER  Babak TALEPBOUR, Mehmet Metin ÖZGÜVEN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-1
Page : 36-44


Summary
Artan karlılık ve çevre kirliliğinin azaltılması, değişken oranlı uygulamayı kaçınılmaz kılmaktadır. Bu nedenle, tarla gereksinimine göre gübreleme ve hareket halindeyken gübre oranlarını değiştirme kabiliyeti sahaya özel araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Değişken oranlı makineler daha karmaşık yapıda olduklarından çiftçiler, ekstra bileşenlerin ve sistemlerin ne kadar güvenilir olduğunu ve getirdiği ek maliyet ve zorlukları göz önünde bulundurmalıdır. Bu çalışma, sıraya gübre atma makinesine modifiye edilmiş değişken oranlı bir granül gübre sistemini ve performansını tanıtmaktadır. Gübre atma makinasının performansını değerlendirmek için, enterpolasyon doğruluğu ve güvenilir değişken oranlı bir gübreleme sistemi elde etmek için parametreler olarak, gübre değişkenlik katsayısı ve tepki süresi, dikkate alınmıştır. Sonuçlara göre, enterpolasyon doğruluğu 0,94 (R2) olarak belirlenmiştir. Tepki süreleri, en düşük gübre miktarından en yüksek miktara ve en yüksekden en düşük miktara geçiş oranları 1ms-1 ilerleme hızında sırasıyla 4.44 ve 4.63s olarak hesaplanmıştır. Gübre oranlarındaki değişim katsayısı, % 6,44 ile% 26,25 ve 10,45 ile 81,3 arasında değişmiştir. Değişken gübre atma ünitesinin gübre oranı değişkenlik katsayısının (CV) değişimi, sırasıyla geçiş sırasındaki artan ve azalan değerlerde sırasıyla % 10,11 ila 36,15 ve % 11,15 arasında 117,89 gerçekleşmiştir.

Turkish Keywords
değişken oranlı uygulama, kontrol sistemi, enterpolasyon, tepki süresi

Abstract
Increasing profitability associated with reduction of environmental pollution and production costs made variable rate application unavoidable. Therefore, fertilizing according to the field demand and ability to vary fertilizer rates on-the-go is regarded as one of the site-specific management tools. Variable rate application machines tend to be more complicated and thus farmers must take into account how reliable the extra components and systems. This study introduces a frugal variable rate granular fertilizer with features of and simplicity that was modified on a row fertilizer machine. Interpolation accuracy, coefficient of variation and response time as parameters to achieve a reliable variable rate fertilizing system were considered in order to evaluate the fertilizer applicator performance. According to the results, when interpolation accuracy was determined as 0.94 (R2), the response times of low to high and high to low transition rate orders were estimated as 4.44s and 4.63s taking into account operation speed at 1 ms-1, respectively. Coefficient of variation of fertilizer rates ranged from 6.44 to 26.25% and 10.45 to 81.3 for application rate from 0 to 150 kg/ha. Variation of fertilizer rate among the metering units in terms of coefficient of variation (CV) resulted from 10.11 to 36.15% and 11.15 to 117.89% in increasing and decreasing transition order, respectively.

Keywords
variable rate fertilizer application, control system, interpolation, response time.

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri