English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Erbaa (Tokat) Ekolojik Koşullarında Bazı Gerbera (Gerbera sp.) Çeşitlerinde GA3 Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
(The Effects of GA3 Applications on the Yield and Quality of Gerbera (Gerbera Sp.) Cultivars ın Erbaa (Tokat) Ecological Conditions )

Author : Kübra YAZICI  Onur Sefa ALKAÇ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-1
Page : 45-54


Summary
Bu çalışma 2017 yılında Erbaa/Tokat üretici serasında gerçekleştirilmiştir. Farklı dozlarda ( 0, 150, 300, 450 ve 600 ppm) GA3 uygulamalarının Gerbera sp. bitkisinin Yeliz ve Ulaş çeşidinde çiçek sapı uzunluğu, çiçek sapı kalınlığı, çiçek çapı, çiçek ağırlığı, verim, vazo ömrü ve kardeşlenme sayısı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla gözlem ve ölçümler yapılmıştır. Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü her parsel olarak kurulmuştur. Deneme Mayıs-Eylül ayları arasında ayda bir olmak üzere üç ay (Haziran-Temmuz-Ağustos) yapraklara püskürtme şeklinde doz uygulaması yapılmıştır. Deneme sonunda GA3 uygulamalarının kontrole göre hem verim hem de kalite açısından daha olumlu etkiler meydana getirdiğini göstermiştir. Doz uygulamalarının çeşitler üzerindeki verimi incelendiğinde elde edilen hasatta 300 ppm’lik GA3 uygulamasında Yeliz Çeşidi (14.66 adet/parsel) en yüksek verimin sağlandığı saptanmıştır. Sap uzunluğu GA3 150 ppm doz uygulamasında Yeliz çeşidinde (71.47 cm) elde edilmiştir. Çiçek çapı GA3 150 ppm doz uygulamasından sonra elde edilen bitkilerde Ulaş çeşidinde (133.05 mm), çiçek sap kalınlığı GA3 150 ppm doz uygulamasında Yeliz çeşidinde (6.40 mm), kesme çiçek ağırlığında GA3 150 ppm doz uygulamasında Yeliz çeşidinde (35.935 gr/adet) ölçülmüştür. En uzun vazo ömrü Ulaş Çeşidi GA3 450 ppm doz uygulamasında (16.33 gün) elde edilen çiçeklerde saptanmıştır.

Turkish Keywords
GA3 doz uygulaması, Süs bitkileri, Vazo ömrü, Kesme çiçek

Abstract
This study was carried out in Erbaa/Tokat in a producer greenhouse in 2017. In this study, observations and measurements were made in order to determine the effects of GA3 treatment at different doses ( 0, 150, 300, 450 and 600 ppm) on Gerbera SP. regarding the length and thickness of the pedicle, flower diameter, cut flower weight, yield, vase life, and tillering count. The study was based on a randomized plots test pattern on three consecutive plots. The tests were conducted between May and September, and the growth regulator was applied once each month for three months (June-July-August) by spraying it to the leaves. The results indicate that the GA3 treatment had positive effects in terms of both the yield and the quality, compared to the control group. Evaluation of the effects of various doses applied on the cultivars reveals that the Yeliz cultivar achieved the highest yield with 300 ppm GA3 treatment with 14.66 units per parcel. Similarly, the longest pedicle length was also achieved by the Yeliz cultivar (71.47 cm), albeit with 150 ppm GA3 treatment. The highest flower diameter was achieved by the Ulaş cultivar (133.05 mm) with 150 ppm GA3 treatment, the thickest pedicle was achieved by the Yeliz cultivar (6.40 mm) at 150 ppm GA3 treatment, and the highest cut flower weight was achieved by the Yeliz cultivar (35.935 gr/unit) at 150 ppm GA3 treatment. The longest vase life was achieved by the Ulaş cultivar (16.33 days) flowers treated with 450 ppm GA3.

Keywords
Cut flower, GA3 treatment, ornamental plants, vase life

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri