English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Maksimum 6 saatlik Yağışlara Göre Fırat-Dicle Havzasının Bölgesel Frekans Analizi
(Regional Frequency Analysis of 6 h Maximum Rainfall over the Upper Euphrates–Tigris basin, Turkey )

Author : Saniye DEMİR  Kadri YÜREKLİ Müberra ERDOĞAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-3
Page : 236-242


Summary
Tasarım kriteri olarak öngörülen değer, doğrudan planlama, yönetim ve maliyeti etkilediği için model yağışlarını veya diğer bir ifadeyle olası maksimum yağış miktarını doğru tahmin etmek, herhangi bir hidrolojik yapıdan beklenen faydaya ulaşmada önemli bir etkiye sahiptir. Gelecekte oluşabilecek birçok çevresel faktörün etkisi altında yer alan belirli bölgedeki hidro-klimatik değişken miktarı istatistiksel davranışlara bağlı olarak tahmin edilir. Su kaynakları ile ilgili olarak birçok çalışmada, şiddet-frekans-yağışın süresi arasındaki ilişkiyi gösteren eğri (IDF) su ile ilgili herhangi bir yapının inşasında gerekli olan model yağmur miktarının temelidir. Bu, IDF eğrisinden çıkarılan bilginin kullanılabilirliği önemli ölçüde mevcut verilerin frekans analizi ve güvenilirliği üzerine bağlı olduğunu vurgular. Bu anlamda frekans analizinin yanı sıra verilerin güvenilirliği çok öemlidir. L-moment yaklaşımına dayanan bölgesel frekans analizi için materyal olarak Yukarı Fırat-Dicle havzasındaki 18 istasyonun 6 saatlik maksimum yağış miktarları kullanılmıştır. Uyumsuz istasyonların varlığı çalışma alanındaki tüm istasyonlar için düzensizlik ölçüsü ile kontrol edildi. Tek bir homojen bölge varsayımı altında Mardin ile ilgili istasyon verilerinde D değeri (3.10) > Dkritik=(3.0) olmasından dolayı düzensizdir. Bu yüzden bölgede, tüm altbölgeler için homojenlik koşulu sağlanana kadar altbölgeler oluşturulmalıdır. Mardin istasyonu gözardı edilmiştir çünkü alternatif altbölgenin tümünde düzensizlik meydana getirmiştir. Çalışma alanı iki altbölgeye ayrılmıştır. Bu bölgelerdeki l-momentler yaklaşımı ile ilgili tüm koşullar yerine getirilmiştir.

Turkish Keywords
Fırat-Dicle havzası, maksimum yağışlar, L moment

Abstract
Accurately estimating design rainfall or in other words, probable maximum rainfall has a crucial efficiency on fulfilling the expected benefit from any hydraulic structure since the value predicted as design criteria directly influences its planning, management and cost. What amount of a hydro-climatic variable which takes place under the influence of many environmental factors in a given region would be in future time is estimated based on its statistical behaviour. In many efforts related to water resources, the curve (IDF) representing the relationship among intensity, frequency and duration of rainfall is basis for design rainfall amount required in construction of any water-related structure. The availability of information extracted the curve of IDF substantially depends upon the frequency analysis and reliability of the current data. In this sense, the reliability of the data is very important as well as frequency analysis. The 6 h maximum rainfall amounts from 18 sites in Upper Euphrates–Tigris basin were used as a material for regional frequency analysis based on l-moments approach. The existence of discordant stations was checked with discordancy measure for whole sites in the study area. Under a presumption of a single homogeneous region, the at-site data dealing with Mardin province had discordancy due to its D value (3.10) > Dcritic=3.0. Therefore, the region should be divided into sub-regions until the fulfillment of homogeneity condition for all sub-regions. The Mardin station was ignored because it occured discordancy in all of alternative sub-region. The study area was divided into two sub-regions. All of the condition related to l-moments approach in these regions were carried out.

Keywords
Euphrates–Tigris basin, maxima rainfall, l-moments.

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri