English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı Arazi Kullanımlarında Organik Karbon Mineralizasyonun Sıcaklık ve Neme Duyarlılığının Belirlenmesi
(Dependency of Soil Organic Carbon Mineralization to Moisture and Temperature under Different Land Uses )

Author : Rasim KOÇYİĞİT  Emine GÜLER İrfan OĞUZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-3
Page : 198-205


Summary
Çevresel faktörlerden sıcaklık ve nem toprakta organik karbonu ayrışmasını kontrol eden önemli faktörlerdir. Farklı kullanımlar altındaki toprakların sıcaklık ve neme karşı duyarlılıkları farklılık gösterebilir. Bu çalışmanın amacı farklı kullanımlar altındaki (tarım, mera ve orman) toprakların farklı sıcaklık (20 oC and 35 oC) ve nem koşullarında (tarla kapasitesi (TK) % 30 ve % 60) mineralize C içeriğindeki değişimin belirlenmesi. Bu çalışma Tokat ili Almus ilçesindeki tarım, orman ve mera arazilerinde yürütülmüştür. Çalışmada toprak örnekleri 0-5, 5-15 ve 15-30 cm derinliklerden el burgusu yardımıyla alınmıştır. Alınan örnekler analize hazırlandıktan sonra toprakların tekstür, pH, kireç, organik madde, toplam C, organik C, mikrobiyal biyokütle C ve mineralize C değerleri belirlenmiştir. Mineralize C miktarı tarla kapasitesi % 30 ve % 60 nem düzeyine getirilmiş örneklerin 20 oC ve 30 oC sıcaklıklarda inkübasyonuyla belirlenmiştir. Topraklar genel olarak killi tekstür sınıfında bulunmuştur. Organik karbon arazi kullanımına göre en yüksek orman toprağında bulunmuştur. Mikrobiyal biyokütle C arazi kullanımına bağlı olarak önemli değişiklik göstermiştir. Farklı kullanımlar altındaki toprakların 20 °C sıcaklık ve iki farklı nem koşulunda inkübasyonunda kullanımlar arasında fark yalnızca TK % 60 nem düzeyinde görülmüştür. Bezer durum 35 oC sıcaklıkta da görülmüştür. Yüksek nem koşullarında kullanımlar arasında önemli farklılık oluşmuştur. Nem miktarındaki artış tarım toprağında mineralize C miktarını önemli düzeyde artırırken, orman toprağında sıcaklıktaki artış önemli olmuştur. Bu durum orman toprağında mineralize C miktarının sıcaklığa daha duyarlı olduğunu ortaya koyarken, tarım toprağının nem miktarındaki artışa daha duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Turkish Keywords
Arazi kullanımı, toprak sıcaklığı, toprak nemi, mineralize C

Abstract
Temperature and humidity are the important environmental factors that control the decomposition of organic carbon in the soil. The sensitivity of the soils to temperature and moisture may vary. The aim of this study is to determine the change in mineralized C content of different soils (agriculture, pasture and forest) at different temperature (20 oC and 35 oC) and humidity conditions (30% and 60% of field capacity). This study was carried out in agriculture, forest and pasture lands in Almus district of Tokat province. In the study, soil samples were taken from 0-5, 5-15 and 15-30 cm depths by hand probe. Particle distribution, pH, lime, organic matter, total C, organic C, microbial biomass C and mineralize C were determined in the samples. Mineralize C content was determined by incubation of 30% and 60% of field capacity at 20 oC and 30 oC. Soils were generally classified as clay texture. The highest organic C was found in forest soil. Microbial biomass C showed significant change depending on land use. The difference between the land uses at 20 °C incubation was only observed at 60% of field capacity. The similar trend was also seen at 35 °C temperature. Significant differences have been observed between uses at high humidity conditions. While the increase in the amount of moisture significantly increased the amount of mineralize C in agricultural soil, the increase in temperature in forest soil was significant. This result indicates that the amount of mineralize C in the forest soil is more sensitive to temperature, while agricultural soil is more sensitive to the increase in moisture content.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri