English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Van Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Böğürtlen Genotiplerinin Fitokimyasal Özellikleri
(Phytochemical properties of some blackberry genotypes grown in Van ecology )

Author : Onur TEKİN  Nalan TÜRKOĞLU Muttalip GÜNDOĞDU Akgül TAŞ Selma BERK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 2019-1
Page : 67-73


Summary
Bu çalışmada, Van’ın Bahçesaray ekolojisindeki üç farklı böğürtlen genotipinin biyokimyasal bileşikleri tespit edilmiştir. Genotiplerde 5 farklı organik asit ve 8 farklı fenolik bileşik belirlenmiştir. Meyvelerde, fenolik bileşiklerden en fazla rutin (4.490 mg/g), organik asitlerden ise en fazla sitrik (1.132 g/100g) asit ön plana çıkmıştır. Sitrik asidi malik, süksinik, okzalik ve fumarik asit takip etmiştir. 65BS02 böğürtlen genotipi vanilik, rutin, gallik, klorojenik, kaffeik ve p-kumarik asit yönünden zengin bulunmuştur. Sonuç olarak genotipe bağlı olarak bileşenlerin değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Ayrıca 65BS02 genotipi üstün özellikleri ile değer kazanan genotip olarak ortaya çıkmıştır.

Turkish Keywords
Böğürtlen, fenolik bileşikler, organik asitler

Abstract
In this study, biochemical compositions of three different blackberry genotypes found in the ecology of Bahçesaray district of Van province were identified. Five different organic acids and eight different phenolic compounds were identified in these genotypes. In the fruits, most common phenolic compound was rutin (4.490 mg/g) and most common organic acid was citric acid (1.132 g/100 g). Citric acid was followed by malic, succinic, oxalic and fumaric acid. The 65BS02 blackberry genotype was found to be rich in vanillin, rutin, gallic, chlorogenic, kaffeic and p-coumaric acid. In conclusion, it was seen that the components varied depending on the genotype. In addition, the 65BS02 genotype emerged as a valuable genotype due to its superior characteristics.

Keywords
Blackberry, phenolic compounds, organic acids

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri