English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ayvada Kahverengi Çürüklük (Monilinia fructigena Honey in Whetzel) Hastalığının Propolis Etanol Ekstraktı İle Kontrolü
(Control of Brown Rot Disease of Quince Fruits (Monilinia fructigena Honey in Whetzel) by Ethanolic Propolis Extract Treatments )

Author : Yusuf YANAR  Çiğdem ÖZYİĞİT Dürdane YANAR Abdurrahman ONARAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-Ek Sayı
Page : 108-113


Summary
Bu araştırma Erzincan’da M9 anacı üzerine aşılı 12 elma çeşidinin (Vista Bella, Williams Pride, Summer Red, Propolis, insanlar tarafından bin yıldır antimikrobiyal ve farmasötik özellikleri için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, tarımsal alanda antimikrobial ajan olarak kullanımı son yıllarda ele alınmaya başlamıştır. Bu çalışmada Tokat ve Ankara’dan getirilen propolisin etanolik ekstraktının (PEE) ayva kahverengi çürüklük hastalığı (Monilinia fructigena Honey in Whetzel)'nın kontrolünde kullanılabilirliği araştırılmıştır. PEE'nin antifungal aktivitesi, propolis ekstraktı içeren Patates Dekstroz Agar ortamı ve meyve kaplama yöntemleri ile test edilmiştir. Çalışmada PEE üç farklı konsantrasyonu (%1, 3 ve 5) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda PEE konsantrasyonu artıkça etkinliğinde paralel olarak artığı görülmüştür. Tokat ve Ankara PEE %3 konsantrasyonuda M. fructigena’nın miselyum gelişimini %100 oranında engellemiştir. Tokat ve Ankara PEE %1 konsantrasyonuda patojenlerin gelişimini sırasıyla %84.2 ve %85.6 arasında değişen oranlarda engellemiştir. Ankara ve Tokat PEE, %5 konsantrasyonda patojenlerin gelişimini tamamen (%100) durdurmuştur. Benzer sonuçlar, in vivo çalışmada da elde edilmiştir. Her iki PEE %5 konsantrasyonunda, meyve enfeksiyonları tamamen engellenmiştir. Elde edilen sonuçlar, propolisin etanolik ekstraktlarının (PEE) %3 ve %5 lik konsantrasyonlarının, hasat sonrası ayva kahverengi çürüklük hastalığı (Monilinia fructigena)'nın kontrolü için ayvada yenilebilir kaplama olarak kullanılabileceğini göstermiştir

Turkish Keywords
Ayva kahverengi çürüklük, Monilinia fructigena, propolis, ekstrakt,

Abstract
Propolis has been used by man for millennia due to its antimicrobial and pharmaceutical properties. However, its use as an agricultural antimicrobial agent has only recently been assessed. This study assessed the use of an ethanolic extract of Tokat and Ankara propolis (PEE) for the control of quince fruit Brown rot disease. Antifungal activity of EEP was evaluated by amended Potato Dextrose Agar medium and fruit coating methods. Propolis Ethanolic Extract (PEE) in three concentrations 1, 3 and 5% were used. Based on the results of the study, increase in extract concentration resulted in increase of the extract efficacy. Tokat, and Ankara propolis ethanol extract at 3% concentration inhibited the growths of Monilinia fructigena at the rate of 100%. Tokat, and Ankara propolis ethanol extract at 1% concentration inhibited the growths of the pathogens between 84.2 and 85.6%. Ankara and Tokat propolis extracts at 5% concentration inhibited the growths of the pathogens at highest proportion (100%). Similar results were obtained in invivo study. At the 5% extract concentrations of both propolis extracts, fruit infections were inhibited completely. Present results indicated that propolis extracts (3% and 5% concentrations) could be used as an edible coating of quince fruits to eliminate postharvest brown rot disease.

Keywords
Quence Brown rot, Monilinia fructigena, propolis, extract,

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri