English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


‘Granny Smith Challenger’ Elma Çeşidinin Biyoaktif İçeriği Üzerine Gölgeleme Uygulamalarının Etkisi
(Effect of Different Shading Treatment on Bioactive Content of ‘Granny Smith Challenger’ Apple Cultivar )

Author : Ahmet ÖZTÜRK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-Ek Sayı
Page : 30-37


Summary
Bu çalışma ‘Granny Smith Challenger’ (Malus domesticaBorkh.) elma çeşidinin toplam fenolik ve bazı bireysel fenolik bileşikleri ile antioksidan aktivitesi (DPPH ve FRAP testine göre) üzerine farklı ışık geçirgenliğine sahip siyah renkli örtü materyali ile yapılan gölgeleme uygulamalarının [%0 (kontrol), %15, %20, %35, %55] etkilerini belirlemek amacı ile 2015 ve 2016 yılları arasında Samsun ekolojik koşullarında yürütülmüştür. Kontrol ile karşılaştırıldığında toplam fenolik, bireysel fenolik bileşikler ve antioksidan aktivitesi üzerine örtü uygulamalarının önemli derecede etkisi tespit edilmiştir. Her iki deneme yılında örtü ile muamele edilmiş elma meyvelerinin toplam fenolik içeriği kontrole göre daha düşük belirlenmiştir. Toplam fenolik içeriğinin aksine hem DPPH (2015 yılında %55 hariç) hem de FRAP testine göre %20, %35 ve %55 geçirgenliğe sahip meyvelerden kontrol meyvelerine göre daha yüksek antioksidan aktivitesi saptanmıştır. İncelenen elma çeşidinde genellikle kontrol uygulamasında diğer uygulamalara göre klorojenik asit, epikateşin ve rutin hidrat içeriğinin diğer bireysel fenolik bileşiklere nazaran daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Hemen hemen tüm bireysel fenolik bileşiklerin içeriğinde toplam fenolik bileşiğe benzer şekilde gölgeleme oranı arttıkça önemli derecede azalış gözlemlenmiştir. Sonuç olarak insan sağlığı üzerine önemli derecede etkisi olan fenolik bileşiklerin değişiminin gölgeleme oranı ile direkt ilişkili olduğu, bu yüzden olağan dışı renklenme, güneş yanığı veya dolu zararından korunmak amacı ile yapılan örtü uygulamalarında bu hususun göz önünde bulundurulması tavsiye edilmektedir.

Turkish Keywords
Antioksidan, DPPH testi, fenolik bileşikler, prosiyanidin, klorojenik asit.

Abstract
This study was conducted to investigate the effect of shading treatments with black shading material with different light transmittance [control (0%), 15%, 20%, 35% and 55%] on antioxidant activity (according to DPPH and FRAP test) and total phenolic compounds and some individual phenolic compounds of 'Granny Smith Challenger' apple cultivar (Malus domesticaBorkh.) in Samsun ecological conditions during 2015 and 2016 year. The shading treatments had significant effects on total phenolic and individual phenolic compounds and antioxidant activity in comparison to the control. The total phenolic content of apple fruits treated with shading was lower in both experimental periods than control. In contrast to the total phenolic content, higher antioxidant activity was observed in fruits obtained from 20%, 35% and 55% shading treatments than the control fruits according to DPPH (except 55% in 2015) and FRAP test. In the investigated apple cultivar, the content of chlorogenic acid, epicatechin and rutine hydrate were generally higher than other individual phenolic compounds in the control. The content of almost all individual phenolic compounds was significantly reduced as the increasing shading rate, similar to the total phenolic compound. As a result, the change in phenolic compounds, which are important effects on human health, is directly related to the shading rate, thus it is recommended that this matter could be taken into account in the shading treatments to protect against extreme discoloration, sunburn or hail damage.

Keywords
Antioxidant, DPPH, phenolic compounds, procyanidin, chlorogenic acid

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri