English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Armut Fidanı Üretiminde Farklı Çeşit/Anaç Kombinasyonlarının Bazı Fidan Özelliklerine Etkisi
(Effects of Different Cultivar/Rootstock Combinations on the Some Seedling Characteristics for Pear Nursery Growing )

Author : Melike ÇETİNBAŞ  Sinan BUTAR Yılmaz SESLİ Burcu YAMAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-Ek Sayı
Page : 8-12


Summary
Bu çalışma, armut fidanı üretiminde farklı özelliklere sahip çeşit ve anaçların fidan gelişimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 2014 ve2015 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada, Deveci ve Santa Maria armut çeşitleri ile Quince C, Fox9, OHxF40, Fox11, OHxF87, OHxF97, OHxF69, OHxF 333, BA 29 anaçları kullanılmıştır. Çeşitler ve anaçlar T göz aşısı yöntemiyle 10 Eylül 2014 tarihinde sera ortamında aşılanmıştır. Aşılamadan 18 ay sonra çeşit/anaç kombinasyonlarının fidan gelişimini belirleyebilmek için, anaç çapı (mm), fidan çapı (mm), fidan boyu (cm), sürgün sayısı (adet), ortalama sürgün uzunluğu (cm), ortalama sürgün çapı (mm) ve anacın dip sürgünü oluşturma durumu (adet) incelenmiştir. Çeşit/anaç kombinasyonlarında fidan boyu ve anaç çapına anaçlar ve çeşitler ayrı ayrı etki göstermiştir. En kısa fidanlar Fox11 (104.01 cm) anacından ve Deveci (126.83 cm) çeşidinden elde edilmiştir. Anaç çapı en az olan anaç Fox9 (15.54 mm), çeşit ise Santa Maria (17.83 mm) olarak belirlenmiştir. Fidan çapına ve sürgün sayısına çeşit x anaç interaksiyonunun etkili olduğu bulunmuş ve Santa Maria/Fox11 kombinasyonundan fidan çapı (11.71 mm) ve sürgün sayısı (3.28 adet) en az olan fidanlar elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan armut anaçlarının gelişme kuvvetlerinin tespiti ve değerlendirilmesi önemli olup, çalışmanın bundan sonra yapılacak çalışmalara bilimsel nitelikte ışık tutacağı düşünülmektedir.

Turkish Keywords
Armut, fidan, fidan gelişimi, sürgün gelişimi

Abstract
This study was carried out between 2014 and 2015 to determine the effects of varieties and rootstocks with different characteristics in the production of pear nursery on seedling development. Deveci and Santa Maria pear varieties, and Quince C, Fox 9, OHxF 40, Fox 11, OHxF87, OHxF97, OHxF69, OHxF 333 and BA 29 rootstocks were used in this study. Two pear varieties and nine different pear rootstocks were budded by T bud method in 10 September 2014.After 18 months from the budding, rootstock diameter (mm), seedling diameter (mm), seedling length (cm), shoot number (number), average shoot length (cm), average shoot diameter (mm) and rootstock’s offshoot were investigated .The shortest seedlings were obtained from the Fox 11 (104.01 cm) and Deveci (126.83 cm). The smallest rootstock diameter was found as Fox 9 (15.54 mm) and the varieties as Santa Maria (17.83 mm). It has been found that variety x rootstock interaction is effective on seedling diameter and number of shoots. And Santa Maria/Fox 11 were obtained with a minimum number of seedlings (11.71 mm) and number of shoots (3.28). It is important to determine and evaluate the development vigor of the pear rootstocks used in the study, and it is thought that the study will shed light on the scientific nature of the work to be done thereafter.

Keywords
Pears, seedling, seedling development, shoot development

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri