English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat Koşullarında Haşhaşın (Papaver Somniferum L.) Ekim Zamanı Üzerinde Araştırmalar
(The Investigations On The Sowing Date Of Opium Poppy (Papaver Somniferum L.) In Tokat Conditions )

Author : Güngör YILMAZ    
Type :
Printing Year : 1997
Number : 1997-1
Page : 105-122


Summary
: Bu araştırma Tokat Kazova koşullarında 1994 ve 1995 yıllarında yürütülmüştür. Araştırmada 4 haşhaş çeşidi kullanılmış, Sonbahar ve İlkbahar’da ikişer olmak üzere 4 ekim zamanı İncelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre en yüksek kapsül+tohum verimi 290.5 kg/da ile ekim aymın son haftasında yapılan ekimlerden alınmıştır. Diğer taraftan iki yılın ortalaması olarak kasım’ın ortasında yapılan ekimlerden 263.4 kg/da mart’ın ortasında 138.5, nisan’m başında ise 102.6 kg/da kapsüi+tohum verimleri elde edilmiştir. Kapsül, tohum ve kapsül+tohum verimleri bakımından çeşitler arasında farklılık bulunamamıştır. Ekim zamanları bakımından ise kışlık ekimler daha üstün performans göstermiş, ekim zamanları geciktikçe bütün özellikler bakımından azalmalar görülmüştür.

Turkish Keywords
Haşhaş ekim zamanı

Abstract
This study was conducted İn Tokat Kazova conditions in the years of 1994 and 1995. in the research four different varieties were used and they were sowed four different time. Two sowing time were in autumn, others were in spring. According to the results, the heighest capsule + seed yields were obtained in last week of September, (290.5 kg/da). On the other hand capsule + seed yields as average of two year, 263.4 kg/da in mid Nowember, 138.5 kg/da in mid March, 102.6 kg/da in early April were obtained. Differences among varieties for capsule, seed and seed + capsule were not significant. Studied characters were higher in autumn sowings than spring sowings. All characters have decreased, as the sowing times were late.

Keywords
Opium poppy sowing date

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri