English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bitki Büyümesini Artıran Rizobakteri (BBAR) Uygulamalarının Kireçli Toprak Şartlarında Yetiştirilen Deveci Armut Çeşidinin Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri
(The Effects of PGPR Treatments on Plant Growth of Deveci Pear Cultivar in Calcareous Soil Condition )

Author : Ahmet EŞİTKEN  Muzaffer İPEK Şeyma ARIKAN Lütfi PIRLAK Metin TURAN Mesude Figen DÖNMEZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-Ek Sayı
Page : 54-56


Summary
Bu çalışma 2012-2015 yılları arasında Selçuk üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü araştırma ve uygulama arazisinde yürütülmüştür. Araştırmada 6 farklı bakteri ırkının (Alcaligenes 637Ca, Agrobacterium A18, Staphylococcus MFDCa1, MFDCa2, Bacillus M3 ve Pantoea FF1) OHF333 ve BA 29 anacı üzerine aşılı Deveci armut çeşidinde bitki gelişimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Bakteri ırklarının yaprak alanı üzerine etkisi incelendiğinde en geniş yaprak alanı OHF333 anacı üzerinde 16.1cm2 ile FF1 bakteri ırkından elde edilirken, BA 29 anacı üzerinde ise 15.8cm2 637Ca bakteri ırkından elde edilmiştir. Bakterilerin anaç çapı üzerine etkisi ele alındığında en iyi sonuçlar OHF333 anacında MFDCa1 bakteri ırkından (30.1mm), BA29 anacında ise 637Ca ve A18 bakteri ırklarından (28.3mm ve 28.1mm) elde edilmiştir. Bakteri uygulamalarının sürgün uzunluğuna etkisi her iki anaçta da oldukça farklılık yaratmış olup OHF333 anacında en iyi sonuç 6.68cm ve 5.95cm ile MFDCa1 ile 637Ca olurken, BA29 anacında ise 637Ca (26.7cm) en iyi sonuca sahip olmuştur. Yapraklardaki klorofil miktarı bakımından OHF333 anacında en yüksek değer MFDCa2 bakteri ırkında (48.8 SPAD değeri) ölçülürken, BA29 anacında ise MFDCa2 (45.7 SPAD değeri) ile M3 (43.7 SPAD değeri) bakteri ırklarından ölçülmüştür.

Turkish Keywords
BA29, BBAR, Deveci, Kireç, OHF333

Abstract
This study was conducted in Research field of University of Selçuk, Faculty of Agriculture and Horticulture Department in 2012-2015 years. The effect of six bacteria strain (Alcaligenes 637Ca, Agrobacterium A18, Staphylococcus MFDCa1, MFDCa2, Bacillus M3 and Pantoea FF1) were investigated on plant growth of “Deveci” cultivar grafted on OHF333 and BA29 rootstocks. The FF1 bacteria strain increased leaf area 16.1cm2 on OHF333 rootstock while leaf area was increased 15.8 cm2 by 637Caon BA29 rootstock. The rootstock diameter was increased by MFDCa1 strain with 30.1mm on OHF333 while 637Ca and A18 increased rootstock diameter on BA29 28.3mm and 28.1mm respectively. Lateral branch length was found 6.68 cm and 5.95 cm with MFDCa1 and 637Ca on OHF333. In BA29 rootstock, 637Ca increased lateral branch length at 26.7cm. The chlorophyll content was measured 48.8 SPAD Units by MFDCa2 strain on OHF333 while MFDCa2 and M3 had the good result in BA29 45.7 and 43.7 SPAD Units respectively.

Keywords
BA29, Calcareous, Deveci, PGPR, OHF333

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri