English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yozgat ili Karanlıkdere Vadisinde Ayva Ön Seleksiyonu
(Quince Pre-Selection in the Karanlıkdere Valley of Yozgat )

Author : Aysen KOÇ  Hakan KELEŞ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-Ek Sayı
Page : 23-29


Summary
Yozgat ili Karanlıkdere vadisinde 2016 yılında ön çalışma olarak yürütülen bu araştırmada, Karanlıkdere vadisinin uzandığı Yerköy ilçesinden 5, Şefaatli ilçesinden 11 adet olmak üzere toplam 16 ayva genotipinden meyve örneği alınmıştır. Yapılan değiştirilmiş tartılı derecelendirme sonucunda, 1. yılda 8 tip ümitvar olarak bulunmuştur. Seleksiyonun 2. yılında, önceki yıl seçilen genotiplerin morfolojik özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda en düşük meyve ağırlığı 66 ŞFT 01 genotipinde (135.63 g), en yüksek meyve ağırlığı 66 ŞFT 02 genotipinde (530.74 g) belirlenmiştir. Meyve eti sertliği değerleri 9.32 (66 ŞFT 01) ile 10.62 kg cm-2 (66 YRK 05); suda çözünür kuru madde içeriği %12.2 (66 YRK 01) ile 19.8 (66 YRK 05 ve 66 ŞFT 05); titre edilebilir asitlik içeriği ise %8.02 (66 YRK 04) ile 16.09 (66 ŞFT 09) arasında belirlenmiştir. Araştırmada incelenen ayva genotipleri içinde sadece 66 YRK 04 ile 66 ŞFT 01 elma biçimli (maliformis), geriye kalan 14 genotip ise armut biçimli (pyriformis) olarak tespit edilmiştir.

Turkish Keywords
Cydonia oblanga Mill., Karanlıkdere Vadisi, meyve özellikleri, seleksiyon, Yozgat

Abstract
This research was carried out in Yozgat province Karanlıkdere Valley in 2016. In the study, fruit samples were taken from 5 genotypes in Yerköy and 11 genotypes in Şefaatli, totally 16 quince genotypes were sampled. In the 1st year of this experiment, 8 promising genotypes were defined based on modified weighted grading evaluation method. In the 2nd year of the selection, the morphological characteristics of the genotypes, selected in the previous year, were examined. It was determined that the mean fruit weights, flesh firmness, soluble solid contents, titratable acidity, and these selected genotypes were ranged from 135.63g to 530.74g; from 9.32 kg cm-2 to 10.62 kg cm-2; from 12.2% to 19.8%; from 8.02% to 16.09%, respectively. Within the quince genotypes investigated in this study, while only 2 genotypeswere classified as appleshaped (maliformis), remaining 14 genotypeswere pearshaped (pyriformis).

Keywords
Cydonia oblanga Mill., fruit properties, Karanlıkdere Valley, selection, Yozgat

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri