English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bitki Büyümesini Teşvik Eden Rizobakteri Uygulamalarının Armut Fidanlarının Vejetatif Gelişim Özelliklerine Etkileri
(Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria Applications on Vegetative Development of Pear Seedlings )

Author : Aysen KOÇ  Umut ERDOĞAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-Ek Sayı
Page : 13-22


Summary
Yozgat ilinde 2014-2015 yıllarında yürütülen bu çalışmada, BA 29 anacına aşılı “Deveci” armut çeşidine ait fidanlara uygulanan bitki gelişimini teşvik eden Y4 (Pseudomonas putida btyp B, Pseudomonas agarici 62/5 + Bacillus atrophaeus AR-51 + Rhodococcus erythropolis AR-49), Y5 (Pseudomonas fluorescens 58/3 + Pseudomonas putida AR-93 + Bacillus pumilus AR-102 + Bacillus licheniformis AR-133) ve Y6 (Pseudomonas fluorescens btyp A 48/3 + Bacillus licheniformis AR-121+Bacillus subtilis AR-134 + Bacillus subtilis AR-116) bakteri kombinasyonlarının, fidanların vejetatif gelişimine, yaprak alanına, klorofil ve bitki besin maddesi içeriğine, topraktaki bakteri popülasyonunun yoğunluğuna etkileri araştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda tüm bakteri uygulamaları kontrole göre fidan gövde çapı gelişiminde öne çıkmışlardır. Y6 uygulaması, ikinci yılda en yüksek taç genişliği (56.18 cm) sağlamıştır. En fazla yıllık sürgün uzunluğu ikinci yılda Y4 ve Y6 uygulamalarından elde edilmiştir. Bakteri uygulamalarının yaprak makro besin elementlerinden N, P ve Mg, mikro besin elementlerinden Mn ve Zn içeriklerinde artış sağladığı, yaprak alanındaki artışların da istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir.

Turkish Keywords
Armut, Bitki gelişimi, Deveci, PGPR, Yozgat

Abstract
It was aimed to determine the effects of Y4 (Pseudomonas putida btyp B, Pseudomonas agarici 62/5 + Bacillus atrophaeus AR-51 + Rhodococcus erythropolis AR-49), Y5 (Pseudomonas fluorescens 58/3 + Pseudomonas putida AR-93 + Bacillus pumilus AR-102 + Bacillus licheniformis AR-133) and Y6 (Pseudomonas fluorescens btyp A 48/3 + Bacillus licheniformis AR-121 + Bacillus subtilis AR-134 + Bacillus subtilis AR-116) bacterial combinations which promoted plant growth in “Deveci” pear budded on BA 29 rootstock, to the vegetative growth criteria, leaf area, chlorophyll and plant nutrient content and density of the soil bacterial population in Yozgat. As a result of the study, Y4, Y5 and Y6 bacterial applications were prominent in the growth of the stem diameter according to the control. The Y6 implementation provided the highest crown width (56.18 cm) in the 2nd year. The maximum annual shoot length was obtained from Y4 and Y6 applications in the 2nd year. In this study, it was determined that bacterial applications increased N, P and Mg contents of leaf macronutrients, Mn and Zn contents of micronutrients, and increases in leaf area were also statistically significant.

Keywords
Deveci, Pear, PGPR, Plant growth, Yozgat

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 35 (2)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 35 (2)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 35 (2)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 35, No 2, 2018, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri